Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Rawlinson MS. B 467 – page 73r

Meddyginiaethau

73r

*E |llẏfẏr hỽn a|ỽnaeth galien ac ypo+
cras y|ffusugỽẏr a|r|medygon goreu
oc a|vu erioet ẏr hỽnn a|dynnassant
ac a|gassglẏssant o|r llẏfreu deỽissaf a  
goreu rac pob rrẏỽ glefẏdeu a|dolurẏ+
eu o|r a|vo ar gorff dẏn. 
Yn|gẏntaf ẏ|dẏỽedỽn am veddeginẏa+
theu penn kanẏs pennaf aelaỽt ar ẏ
korff ẏdiv. r. penn Rac gỽaeỽ yn y penn
Kẏmer |ddanhogen a|r ỽermot. a|r wal+
wot. a|r selidon. a|r verueina|saygẏ.  a
phẏpẏr. a briỽ wẏnt a|berỽ meỽn dỽr ac
ẏf ẏ|ddiaỽt. honno yn ẏmprydẏaỽl arall
Kẏmer ẏ ddanhogen. a|r veruein. a|r wer+
mot a berỽ wẏnt a|golch de* |benn deir gỽe+
ith|yn ẏr wẏthnos a da ẏỽ arall yw

 

The text Meddyginiaethau starts on line 1.