Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Bodorgan – tudalen 1

Llyfr Cyfnerth

1

*Hywel da mab kadell brenhin kymry
a wnaeth trỽy rat duỽ a dyrwest a  ̷+
gỽedi. can oed eidaỽ ef kymry yn| y
theruyn. nyt amgen petwar cant+
ref a| thrugein deheubarth. A deu·naỽ cantref
gỽyned. A thri vgein| tref tra chyrchell. A th+
ri vgein| tref buellt. Ac yn| y teruyn hỽnnỽ
nyt geir geir* neb arnunt ỽy. A geir yỽ eu
geir ỽy ar paỽb. Sef yd oed dryc dedueu.
A dryc kyfreitheu kyn noc ef. y kymerth
ynteu whe gỽyr o pop kymhỽt yg kymry
ac y duc yr ty gỽyn ar taf. Ac a oed o| perch+
en bagyl yg kymry rỽg archescyp ac escyp
ac abadeu ac athrawon da. Ac o|r nifer
hỽnnỽ y dewissỽyt y deu·dec lleyc doethaf
ar vn yscolheic doethaf. blegywryt oed y
enỽ. y wneuthur y| kyfreitheu da. Ac y| diot
y| rei drỽc a oed kyn noc ef. Ac y dodi rei da
yn eu lle. Ac y eu kadarnhau yn| y enỽ ef
e| hunan. Sef a| wnaeth ant ỽy pan dar+
uu wneuthur y kyfreitheu hynny. dodi
emelltith duỽ ac vn y| gynuulleitua hon+
no ac vn gymry benbaladyr ar y neb a
torhei y kyfreitheu hynny. A chyntaf y

 

The text Llyfr Cyfnerth starts on line 1.