Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Y Llawysgrifau

Mae 54 o lawysgrifau yn y corff. Fe’u rhestrir yma yn ôl y bras gyfnodau a bennwyd iddynt gan Daniel Huws:

c.1275–c.1325 (saec. xiii/xiv)
       LlGC Llsgr. Peniarth 16 rhan i
       LlGC Llsgr. Peniarth 8 rhan i
       LlGC Llsgr. Peniarth 8 rhan ii
       LlGC Llsgr. Peniarth 7
       LlGC Llsgr. Peniarth 21
       LlGC Llsgr. Peniarth 3 rhan ii
c.1300–c.1350 (saec. xiv1)
       Caergrawnt, Llsgr. Coleg y Drindod O.7.1
       LlGC Llsgr. Peniarth 36A
       LlGC Llsgr. Peniarth 36B
       Llsgr. Bodorgan
       LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117)
       LlB Llsgr. Cotton Cleopatra A XIV
       LlGC Llsgr. Peniarth 6 rhan iv
       LlB Llsgr. Harley 4353
       LlGC Llsgr. Peniarth 31
       LlGC Llsgr. Peniarth 35
       LlGC Llsgr. Peniarth 37
       LlGC Llsgr. Peniarth 45
       LlGC Llsgr. Peniarth 9
       LlGC Llsgr. Peniarth 20
       LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan i
       LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan iii
       Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2)
       LlGC Llsgr. Peniarth 14, tud.101-90
c.1350 (saec. xivmed)
       Llsgr. Caerdydd 1.362 (Hafod 1)
       LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan ii
       LlGC Llsgr. Peniarth 10
       Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 119 (Llyfr Ancr Llanddewi Brefi)
       LlGC Llsgr. Peniarth 18
       LlGC Llsgr. Peniarth 46
       LlGC Llsgr. Peniarth 47 rhan i
       LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1)
       LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2)
       LlB Llsgr. Cotton Titus D IX
       LlB Llsgr. Harley 958
       LlGC Llsgr. 24049 (Boston 5)
c.1350–c.1400 (saec. xiv2)
       LlGC Llsgr. 3035 (Mostyn 116)
       LlB Llsgr. Ychwanegol 19,709
       LlGC Llsgr. 20143A
c.1375–c.1425 (saec. xiv/xv)
       Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 20
       LlGC Llsgr. Peniarth 15
       LlB Llsgr. Ychwanegol 14,912
       Rhydychen, Llsgr. Rawlinson B 467
       Llsgr. Amwythig 11
       LlGC Llsgr. Peniarth 38
       Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16)
       LlGC Llsgr. Peniarth 11
       LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth)
       LlGC Llsgr. Peniarth 12 rhan ii
       Llsgr. Philadelphia 8680
       Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 57
       Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest)
       LlGC Llsgr. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg)
       LlGC Llsgr. Peniarth 190
       LlGC Llsgr. Peniarth 19
       LlGC Llsgr. Llanstephan 4
c.1400–c.1450 (saec. xvi1)
       LlGC Llsgr. Peniarth 33

Bwriadwyd cynnwys Peniarth 164 (a ddyddiwyd i c.1350) yn y corff ond yr oedd cyflwr y llawysgrif cynddrwg fel y byddem wedi gorfod treulio wythnosau lawer yn ei thrawsgrifio yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Buom, fodd bynnag, yn hynod ffodus bod Dr Gwenno Angharad Elias wedi astudio’r llawysgrif ar gyfer gradd uwch dan gyfarwyddyd y Dr Morfudd Owen ac fe roes gopi o’i thrawsgrifiad i’r prosiect. Ysywaeth, yr oedd confensiynau golygu y Dr Elias yn wahanol i eiddo’r prosiect ac ni chawsom amser i addasu ei gwaith i gydymffurfio â’n golygiadau ni. Ond gyda chaniatâd parod y Dr Elias, cynhwysir ei thrawsgrifiad yma mewn ffeil pdf.

Peniarth 164 (600 KB)

Bydd angen Adobe Reader arnoch i weld y trawsgrifiad o Beniarth 164.