Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 24049 (Boston 5) – tudalen 1

Llyfr Blegywryd

1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
*pan delei y Dyfet ac wrth hynny y gelwit
ef y Ty Gwyn A r brenhin a r gynnulle+
itua honno a trigyassant yno trwy yr
holl Rawys y wediaw Duw trwy dyrw+
est perffeith ac y erchi rat ar darpar y
brenhin y wellau kyfreitheu a defodeu
kẏmry Ac o r gynnulleitua honno pan
teruẏnawd y Grawys y dewissawd y brenhin

 

The text Llyfr Blegywryd starts on line 16.