Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Cleopatra A XIV – tudalen 33r

Llyfr Cyfnerth

33r

*HYwel da mab kadell brenhin
kymry a|wnaeth trỽy rat duỽ
a dyrwest a guedi can oed eidaỽ
ef gymry yn| y theruyn. nyt amgen pet+
war cantref a| thrugein deheubarth a
deu naỽ cantref gỽyned. a thrugeint
tref trachyrchell. A| thrugeint tref bu+
ellt. Ac yn| y teruyn hỽnnỽ nyt geir ge*+
ir neb arnunt ỽy. A geir yỽ eu geir ỽy
ar paỽb. Sef yd oed dryc·dedueu a dryc+
kyfreitheu kyn noc ef. Y kymyrth yn+
teu whe guyr o pop kymhỽt yg|kym+
ry ac y duc yr ty guyn ar| taf. Ac a oed o
perchen bagyl yg|kymry. rỽg eskyb ac
archeskyb. ac abadeu ac athrawon da. Ac
or niuer hỽnnỽ y dewissỽyt y deudec lle+
yc doethaf. Ar vn yscolheic doethaf y| wne+
uthur y kyfreitheu da. Ac y diot y rei drỽc
a| oed kyn noc ef. Ac y dodi rei da yn eu lle.
Ac y eu cadarnhau yn| y enỽ e| hunan. Sef
a| wnaethant ỽy pan daruu wneuthur

 

The text Llyfr Cyfnerth starts on line 1.