Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 1

Meddyginiaethau

1

*Rac brath neidyr neu gi claf; ysgriuenna y geireu hynn
myỽn gỽaelaỽt fiol vassarnn yn|gỽmpas. a|chymer dỽfyr
glan a|dilea yr|ysgriuen honno a ro y|r brathedic y|yfet
kynn y gyscu ~ zabbe ~ leo ~ fortis ~ decim ~ cephans~
Rac brath ki claf a vratho ki araỻ; kymer vara heid
ac ony cheffy hỽnnỽ kymer vara araỻ. a|chud bob wyneb
y|r bara ac emenyn ac ysgriuenna y|wers honn ym|pob wy+
neb y|r vrechdan honno a ro y|r|ki. ~ Nari ~ Fari ~ heleuen ~
Rac y|mann a|phob ryỽ gyuot o|r|a|uo [ ra ~ cra ~ pra ~
ar dyn. kymer dalen o eido ac ysgriuenna y geireu hynn yndi
a|dot ỽrthaỽ. ~ Jn nomine patris et filii et spiritus sancti amen Fugite ~
partes ~ aduerse ~ vincit ~ leo ~ de ~ tribu ~ iuda fugite ~ pinc+
ti ~ Jn nomine adonay ~ alpha ~ et Omega ~ agyos ~ adonay ~ tetra+
gramaton ~ Sother ~ Rac brath ki claf; ysgriuenna ar|vrech+
dan o vara heid ac|emenyn y geireu hynn. a ro y|r|dyn y|
vỽyta dri dwarnaỽt yn gyntaf bỽyt. Jn nomine patris et filii
spiritus sancti Pater noster ~ deirgỽeith ~ Gabriel ~ Michael ~ Rapha+
el pard gard ~ adonay~ kyrios ~ dominus ~ Messyas ~ spiritus
Sother ~ Saluator ~ el ~heos ~ ysayas ~ geremias ~ ezegi+
as daniel aỻa Matheus Marcus ~ llucas ~ Johannes ~ M ~
S ~ esyn ~ daniel ~ emanuel ~ dei ~ amen ~ ~ ~  
Rac gỽaetlin o|wythien mal o le araỻ; ysgriuenna y
geireu hynn. Longeus miles lacus dominum perforauit et
continuo curruit sanguis et aqua ~ Jn nomine patris stet sanguis
Jn nomine filij restet sanguis ~   Jn nomine spiritus sancti non exeat
guttaTer fiet ista benediccio et restet sanguis

 

The text Meddyginiaethau starts on line 1.