Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 101

Gwyrtheu Mair

101

*rigyl wedy y|ỻỽ. talei y cristaỽn idaỽ y|da. ac megys na dottei
yr Jdeỽ ar vessur yn creireu ni. ac yn diannot yd aeth rac
bronn delỽ ueir. a gỽadu y da gan anudon. Dywedeist eu
heb y|delỽ. kanys y gist a gymereist ar y traeth. y mae gen+
nyt yngkud y·dan dy suỻt. heb wybot. hagen y|th wreic yng+
hwaethach y ereiỻ. Beth wedy hynny. ỻefein a|oruc y bobyl
arnaỽ. A phỽy a|aỻei datkanu y|ỻewenyd. a bedydyaỽ yr
Jdeỽ ar enryded y duỽ. a|r|wynuydedic wyry ueir.
Jvstician amheraỽdyr oed yn ỻywyaỽ kyuoeth ruuein yn
gyfun gatholic. Odyna yn|greulaỽn eredic kanys o|an+
noc y wreic eredic a|oed idaỽ y gỽrthladaỽd deu bab o ruuein.
siboer o|e aỻtudaỽ. a virgil o|e vaeth·geneu. Ac ỽrth hynny
yn ol ysgymundra yr amheraỽdyr y bu distryỽ y byt. gỽyỽ+
aỽ y daear. bychydic egin ac heb dim yt. tyfu new·yn yn|y
bobyl. dygỽydaỽ heb rif ac heb uessur. drewyant y corfforoed
yn|ỻad y rei byỽ. yr|hỽnn a vei iach a|dygỽydei yn uarỽ.
a hỽyr uedeginyaeth a|vedylyỽyt ỽrth y vaỻ honno. kerdet a|o+
rugant a|delỽ y gyssegredic ueir trỽy y dinas. a pha|fford
bynnac y kylchynei y|delỽ. y ffoei y vaỻ. Beth wedy hynny.
ym|penn y trydyd dyd y|doeth kyflaỽn drugared y|r|dywededic
newyn. ac y gadarnhau y corforoed. Ac ny bu beỻ wedy hyn+
ny yny doeth yn vlỽydyn lawen frỽythlaỽn. Ac yna y peris
yr amheraỽdyr ygyt a|r padriarch gỽneuthur gỽyl ueir y
kanhỽyỻeu yr honn ny wnathoedit kynno hynny eiryoet.
o hynny aỻan bop blỽydyn ynghyueir y uaỻ honno o|n har+
glỽydes ni. ac ueỻy y kerdaỽd o|r gaer honno y|r hoỻ vyt.
Lleidyr a|doeth y letratta y|eglỽys yn y ỻe yd oed delỽ y  ̷

 

The text Gwyrtheu Mair starts on line 1.