Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 104

Gwyrtheu Mair, Buchedd Mair o'r Aifft

104

daỽ ef kymeint ac a|welsei hi. Ac y datkanaỽd ynteu y|hoỻ
gerdetyat idi. ac ual y medylyassei o|e charyat o|r dechreu hyt
y|diwed. Ac yr yr arglỽydes ueir y kymerth hitheu efo yn wr
priaỽt idi. gan ganyat y brenhin. ac yng|gỽyd archesgyb
ac esgyb a|oed yn y dinas yd ymbriodassant. ac y gỽnaethpỽyt
gỽled uaỽr yn eu neithaỽr. a|r brenhin arnei. ac archesgyb. ac
esgyb. a|thywyssogyon ỻawer. ac arbennigyon y|dinas ygyt
a|hynny o ysgolheigyon a|ỻeygyon. kanys merch iarỻ oed
hi. ac un etiued idaỽ. ac ygyt y pressỽylyassant hyt eu hang+
eu. Ac o|e hetiued ỽynteu yd ys etto yn dala y iarỻaeth honno.
Buched meir o|r eifft. ac megys y gỽnaeth meir wyry yrdi. 
M *Eir o|r eifft a bressỽylaỽd yn|tei y that deudeng
mlyned. ac odyna wedy y chymeỻ o aniweirdeb y  ̷
kerdaỽd hyt yn alexandria; Yn|y val honno yd ymrodes hi y
buteinrỽyd o|e chorff heb gaffel y|dogyn. ac heb dim gỽerth
idi hitheu trỽy dỽy vlyned ar|bymthec. Ac odyna pan we+
les hi y niueroed mỽyaf yn mynet y gaerusalem a|chroes.
bryssyaỽ a|oruc hitheu ygyt ac ỽynt parth a|r ỻong. a rodi
y phriaỽt gorf dros y ỻe a|e hymborth ar y|mor. A gỽedy y
dyuot o|r ỻong. ac etto heb gaffel y dogyn o|e godineb. hi a
gerdaỽd gyt a phaỽp gan barhau yn|y dryc·uuched yny doeth
y|r|dinas kyssegredic. a duỽ gỽyl y groc yn|y kynhaeaf oed
hynny. A phaỽp yn kerdet yn ryd y|r demyl gyssegredic y pro+
ues hitheu vynet yno. ac ny|s|gaỻei. kanys o amneit duỽ y
gỽrthledit. Yn|y diwed wedy dyaỻ ohonei yr achaỽs. efein ar
delỽ veir a|oruc a|oed yn|drỽs y demyl. ac edrych arnei a mae+
du y dỽy·vronn gan dagreuoed. ac adaỽ yn|gadarn na halo+

 

The text Buchedd Mair o'r Aifft starts on line 12.