Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 106

Buchedd Mair o'r Aifft, Gorchestion

106

ac adolỽyn idaỽ yn yr vn amser a hỽnnỽ ym penn y|vlỽyd+
yn. pa ffuryf bynnac y|mynnei duỽ idaỽ y chaffel hi y dyuot
yno. ac ueỻy y gỽnaethpỽyt. A phan doeth ef a gafas yno|corf
y santes honno. wedy y chyweiryaỽ herỽyd cristonogaỽl deua+
ỽt. Y tat zozimas clad gorf y druanaf ueir. a hynny a|oed
yn ysgriuennedic yn|y daear geyr·ỻaỽ y corf. A phan weles ef
hynny ỻawen vu kany wydyat y henỽ kynno hynny. A phan
yttoed yn ymoualu pa ffuryf y cladei. yd anuones duỽ ỻeỽ
idaỽ. a hỽnnỽ a|e cladaỽd ỽrth y|orchymyn ynteu. 
Ac ueỻy y bu diwed y|santes honno. ~  
L *lyma enweu y pedwar hyneif ar|hugeint. a vydant
geyr bronn yr arglỽyd duỽ yn wastat. a|phỽy bynnac
a vo heb pechaỽt marỽaỽl arnaỽ ac a|alwo arnunt. ỽynt a|e
nerthant. Kyntaf onadunt yỽ. Jarun. Bidea. Valea. Mazia.
Choreu. Serobi. Jsba. abia. Miche. Banne. Phaner. Heruier.
affessor. Chezir. Chobra. Choos. JhunJechomor. Ezechiel.
Inasib. Iachib. Maxima. Samuel. Beniamin. ~  
Rac gỽander y penn. pan gano yr offeirat offeren. a phan
dywetto. Pax domini sit semper uobiscumyna y|dyly dyn
dodi y|ỻaỽ deheu idaỽ ar y|dal. a|r ỻaỽ assỽ ar y wegyl. a|dywet+
ut yna Jeuan. ac yn gyflym symudet y ỻaỽ deheu ar y kyfys
deheu. a|r ỻaỽ assỽ ar y|kyfys assỽ. a|dywedet yna Jeuan. ac yn
gyflym dodet y ỻaỽ deheu ar y|dal. a|r ỻaỽ assỽ ar y wegyl a.
dywedet. yn enỽ Jeuan. A gỽedy hynny croesset y Jat. a|dyw+
edet. Yn|enỽ y tat a|r mab. a|r yspryt glan. ameN. y gorcheston.
P a oet vu adaf. Deudeng mlyned ar|hugeint a naỽ
cant. Pỽy yỽ y dyn ny anet. adaf ny anet namyn ef

 

The text Gorchestion starts on line 11.