Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 108

Gorchestion, Fel y rhannwyd yr Ebestyl

108

na chywhynnu yn ry uchel. na gostỽng. namyn bot yn|y
perued herỽyd ewyỻys y gỽr. Paham y byd y|r doethon
meibyon ynuytyon. achaỽs y|r doethon medylyaỽ ỻaỽer
ac ỽrth hynny y sycha eu kyt yn ormod. ac ueỻy y byd
eu meibyon yn yn·vytyon. Paham y byd y rei o|r ani+
ueileit gyrn. achaỽs y bop aniueil y rodir ryỽ am+
diffyn o|e natur. megys ewined y|r|ỻeỽ. a|danned y|r ble+
id. a|chyrn y|r taraỽ*ac y dyn y dỽylaỽ y gymryt arueu.
Paham y kymer dyn ovyn dyn marỽ. mỽy no pheth
araỻ marỽ. O achaỽs y dyn caru kytsyỻtedigaeth yr
eneit a|r corf. a chassau eu gỽahan. Paham na byd
haỻt pyscaỽt y mor. ac eu magu yn|y dỽfyr haỻt. Wrth
na megir ỽynt ar y dỽfyr e|hun. namyn ar betheu ereiỻ
a ueint bychein. Paham na chwenychant yr aniueileit
kyt gỽedy yr aruoỻont. megys y chỽennych y gỽraged
gỽedy yd aruoỻont. Wrth nat oes y|r|aniueileit namyn
un synnwyr o natur. ỽrth hynny gỽedy yd aruoỻont
ny choffaant ỽy yr ewyỻys gynt o eisseu dosparth. Y gỽra+
ged dosparthus gỽedy y kaffont eilenwi eu hetiued yr
hỽnn a|gaỽssant kynno hynny. a|dygant ar gof ac a|e kof+
faant ar ewyỻys. ~ Val y|rannỽyt yr|ebystyl. 
*Y deudec ebystyl a|gymerassant ranneu y byt y bregethu.
nyt amgen. Pedyr a|gymerth ruuein. andreas. achiam.
iago yr yspaen. Thomas yr india. Jeuan yr asia. Mathe+
us macedonia. Phylip galilea. Bartholomeus liconia.
Symon zelotis egyptum. Mathias Judea. Jago braỽt yr
arglỽyd kaerussalem. Paỽl a|r rei ereiỻ ny rodet rann briaỽt

 

The text Fel y rhannwyd yr Ebestyl starts on line 22.