Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 109

Fel y rhannwyd yr Ebestyl, Cyneddfau Meddwdod

109

udunt. namyn pregethu yn gyffredin y|r pobloed yn|y ỻe
y mynnynt. Dysgu ymoglyt rac medwi. 
*Kynnedyfeu meddaỽt ynt. yn gyntaf y|dilea y cof. y gỽ+
asgara y synnwyr. yd ysgaelussa y medỽl. y distrywya y
deaỻ. y kyffry y chwant. y ỻỽgyr y tauaỽt. y plycka yr
ymadraỽd. y ỻỽgyr y gỽaet. y pyla yr olỽc. y kynhyrua y
gỽythi. y taỽd yr|emennyd. y gỽahana y|gieu. yd ystoppa
y clusteu. y kynhyrua ymysgaroed. y gỽahana yr hoỻ ae+
lodeu. Meddaỽt yssyd mam y maethgenneu. Defnyd y
poeneu. Gỽreidyn y pechodeu. boned y beieu. Kynnỽryf y
penn. Treigyledigaeth y synnwyr. Tymhestyl y tauaỽt.
ystorym y corff. Torredigaeth y diweirdeb. Hagrỽch y moeseu.
Gỽylder anuonhedic. annogyat drỽc. Dybrydỽch y vuch+
ed. Angclot aduỽynder. ygredigaeth yr|eneit. Meddaỽt ys+
syd mam y aerua. Tat y wythlonder. Mam y kandeirogrỽ+
yd. Tragỽres y chỽant. Pỽy|bynnac a|bieiffo meddaỽt nyt
dyn yỽ. Pỽy bynnac a|bieiffo meddaỽt. ny phieu e|hun. Med+
daỽt yssyd gythreul gỽennyeithus. Gỽenỽyn melys. kanda+
red eỽyỻyssyaỽc. Gelyn gỽahodedic. a channyadedic sar+
haet. adỽythder a chewilid. Pedwar|gỽaet a|dyrcheif y
myỽn dyn pan vo medỽ. nyt amgen. gỽaet ỻeỽ. a gỽaet
ab. a gỽaet hỽch. a gỽaet oen. OS gỽaet ỻeỽ a|vyd tre+
chaf yndaỽ pan vo medỽ. ef a ymffust yny orffo ef ar|baỽp
neu ynteu a orffer. OS gỽaet ab. ymgeingar kynhennus
vyd. ac o|e gynnen y syrth myỽn gỽaratwyd. OS gỽaet hỽch.
chwydu a|wna a mynet myỽn tom. OS gỽaet oen. syrthyaỽ
y gysgu a|wna. a herỽyd selyf uab dauyd gỽeỻ y|bernir y gỽaet hỽnnỽ no|r tri ereiỻ.

 

The text Cyneddfau Meddwdod starts on line 3.