Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 19

Llythyr Aristotlys at Alecsander: Pryd a Gwedd Dynion, Meddyginiaethau

19

oreu yn wastat. Ac ueỻy y teruyna aristotiles o|e dysgedicca+
eth ac|arỽydon anyanaỽl dynyon ỽrth alexander maỽr
y gỽr a vu arglỽyd ar|yr hoỻ vyt. ~
R *ac clefyt y|mynyd neu aflỽyd arall ar warthec; gỽ+
neuthur dỽy ysgriuenn o|r geireu yssyd yn ol hynn.
a roi y gyntaf o·honunt yn|y gordrỽs. a|r ỻaỻ dan y
trotheu. yn|y ỻe y|gnotaont dyuot nac y dy nac y
vuarth. In nomine patris ~ et filii ~ et spiritus sancti ~ amen ~.
Pater noster qui es in|celissanctificeturnomen tuumadueniat regnum tuumfiat
voluntastuasicut in|celoet in terra~ A~ G~ J~ a~ Per auctom  ̷+
as~ planet ~ per|ista sancta nomina ~ per|nouem ordines ~
per|nomina archangelorum ~ et per quatuor euangelistarum ~ et
duodecim apostolos defende ihesu christe animaliaNosterab omni malo
et ab omni morboet ab omni fulgure et tempestateab improui+
sa morte et subitanea et temptatione diabolica
quem ad|modum multiplices anima tua deus oues boues
vaccasvitulos~ Panem nostrum cotidianum da nobis
hodieet dimitte nobisdebitanostra sicutet nosdimittimusdebitoribusnostriset
ne nos inducasin temptationemsed libera nos a|maloamen
Rac teirton ar wreic; gỽneuthur ysgriuen a|e roi
am y mynỽgyl o|r geireu yssyd yn ol. ~ Jn nomine
patris et filii ~ et spiritus sancti amenIn nomine domini nostri ihesu
christi et caritatis dei fugite fugite febres terciane co+
tidiane quaterneCrucifixus sub poncio pilatofigite
fugite fugite febres ~ Jn nomine patris ~ et filii~ et spiritusSancti~ amen.
Rac y dannoed; gỽneuthur. ysgriuen o|r|geireu hynn

 

The text Meddyginiaethau starts on line 5.