Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 47

Llythyr Aristotlys at Alecsander: Rheolau Iechyd, Llythyr Aristotlys at Alecsander: Y Pedwar Math o Frenin

47

daỽ anghen megys y bo reit symut yr amser; arueret bob
ychydic. A heuyt na vỽytaet dyn yny|darffo y|r|kyỻa wac+
cau. a hynny a|eỻy y adnabot ar|dy chỽant y vỽyt ac ar
deneuder dy boer. Pỽy bynnac a vỽytao heb chỽant bỽ+
yt arnaỽ; rewi a|wna y wres anyanaỽl. A|phỽy|bynnac
a vỽytao pan vo chwant bỽyt arnaỽ; y anyan a vyd kyn
wressocket a than. A|phỽy|bynnac ny chymero bỽyt yna.
y|gyỻa a leinỽ o afiachuster yr|hỽnn a|beir gỽaeỽ yn|y|penn.
H *wnn yỽ dechreu ỻythyr aristotiles att alexander
maỽr. Vy mab anrydedus chỽi yssyd amheraỽ+
dyr kyfyaỽnaf. duỽ aỽch kanhorthỽyo y|myỽn y wiry+
oned. ac aỽch amdiffynno chỽi a|ch teyrnas trỽy ym+
wrthot ohonaỽch a|phob ryỽ ewyỻys aniueileid. ac a
oleuhao aỽch synhỽyreu. Dy lythyr alexander mi a|e her+
bynneis ac a|e|dyeỻeis o gỽbyl meint yd oedeỽch ar+
glỽyd yn deissyf vy mot i y|ỽch kyndrycholder chỽi
a|m kerydu bychanet vy medỽl ar aỽch gỽeithredoed
chỽi. o|r achaỽs hynny minneu a|anuonaf yỽch yn
ysgriuenedic y petheu a|ch ỻessao rac ỻaỽ. ac o|ach+
aỽs vyng|gỽander|i a|daruot y heneint vyn nigylch+
ynu ac na allaf; y dirgeledicrỽyd o|r peth dirgele+
dic a|anuonaf yỽch. kanys yr hoỻgyuoethaỽc|duỽ
a rodes rat kymeint yỽch yn ragaỽl* ar|yr arglỽydi
daearaỽl hyt nat oes dim a|dirpero bot yn|dirgel ra+
goch. a chyt medylyỽn nineu cudyaỽ y geluydyt
honn. y chỽi arglỽyd yd|anuonaf|i trỽy val y gaỻoch

 

The text Llythyr Aristotlys at Alecsander: Y Pedwar Math o Frenin starts on line 9.