Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 61

Meddyginiaethau

61

*darffo idaỽ vlodeuaỽ. ac ef a wnaeth y|ryỽ eli hỽnnỽ
y|dynyon gỽedy coỻi eu drem eu* coỻi* drachefyn y
gaffel. O glyn auu dyn ỽrth y eis; kymer y bore
pan gyuotto yr heul dan ganu dy bader y gynglon*+
nyd a|tharaỽ ar gỽryf newyd a|dyro y|r claf y|yfet
myỽn enneint naỽ nieu. Rac pessychu; mortera
y vedon chỽerỽ. a bỽrỽ eu sud myỽn ỻaeth berwedic
ac aruer o·honaỽ. Araỻ yỽ; berỽ grochaneit o|dỽfyr  ̷
yny el dan y hanner. ac odyna kymysc vlaỽt ryc
ac ef. a dot emenyn yndaỽ. ac aruer o·honaỽ yn|vrỽt.
Y lad pryfet a|vo myỽn croth neu gyỻa; kymer sud
yr her   a|dot arnaỽ ac ỽynt a deuant aỻan. Araỻ
yỽ; kymer dyrneit o risc y persic ỽrth y|daear; ac yf
eu sud ar dy gythlỽng gyt a llaet* geifyr. ac ỽynt a
deuant allan. Y ostỽng caledi boly; dot halen ac
arnyment yn|ogymeint o bob un a|e|gilyd. a dot ar
dan myỽn croesset a gat ar|y|tan yny|el val kỽyr yn
vỽygyl. a gỽna o hỽnnỽ deissenneu a gossot ỽynt
ar|dỽel wrth y|voly. Rac brath neidyr; yfet sud yr
erllyryat gyt a halen. Sud y|ganwreid heuyt. gỽedy
briwer a|e hidlaỽ a|ỽrthlad gỽenỽyn. Arall yỽ; kymer.
emennyd keilaỽc coch. a rut. a dyro ar lefrith. neu
laeth geiuyr. neu win. a|dot beth o gic brau ỽrth y
brath. a hynny a|dynn y gỽenỽyn y ỽrthaỽ. Rac llyg+
her; kymer. laeth buỽch a|vo ỻo gỽryỽ yn|y sugnaỽ
a blaỽt heid a|mel y|myỽn padeỻ a berỽ yny|el yn iỽt
a|dot ef yn dỽym ỽrth dy groth. Araỻ yỽ; gỽneuthur

 

The text Meddyginiaethau starts on line 1.