Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 63

Campau'r Cennin

63

L *lyma anyan y kenhin; da yỽ sud y kenhin rac
chỽydu gỽaet. ac y wreic y beri plant. Ac ygyt
a|gỽin rac brath neidyr neu rac gỽenỽyn araỻ. ac ỽrth
weli yn blastyr gyt a|mel. ac rac hen bas neu ysgeueint
gyt a ỻaeth bronneu. ac rac byderi gyt a|bystyl gafyr a
mel yn ogymeint eu|dodi yn dỽym yn|y glusteu neu yn|y
ffroeneu. Da ynt rac dolur penn. ac rac dolur arenneu.
a heb win y|gyuannu asgỽrn. ac y aeduedu cornỽyt. ac
ygyt a|halen y agori gweli. ac yn amrỽt y beri medỽi;
Nyt da ỽynt amgen y|r kyỻa yn vrỽt nac yn amrỽt.
kanys brathu y kyỻa a wnant a|r gieu a|r|gỽythi. a
thywyỻu y ỻygeit ony bỽyteir letus neu y|porpius yn
eu blaen. Mỽstart yssyd da rac dryc·wlybỽr y kyỻa.
ac ygyt a|vinegyr rac brath pryf. ac rac y|dannoed. kanys
glanhau yr emennyd a|wna a pheri bỽyta. a|gostỽng blo+
deu y gỽraged. a|chadarnhau y kyỻa. a|da yỽ rac bolw+
yst. ac rac syrthyo gỽaỻt. ac rac dỽrd y clusteu. ac rac
tywyỻỽch y|ỻygeit. ac rac garwineb amranneu. ac
rac y parlis. Pybyr yssyd wressaỽc a|da y|gyỻa o+
eruelaỽc gỽlyb. glanhau y dỽyvronn a|r|ysgeueint a
wna. a da rac fleuma. a thynnu mygodorth. a gỽaret
gỽewyr a dolur croth. Am y cronsmor; gỽressaỽc yỽ
a gwlyb; a da y|dynyon oer eu hanyan. kanys peri di+
lifraỽ a|ỻithraỽ croth a wna. Pỽrpin; oer a gwlyb yỽ
a da y|dynyon gỽressaỽc kanys keidỽ gỽres y kyỻa a
a* ỻestyr y plant. ac rac dolur arenneu. ac y|diffodi cryt
gỽressaỽc. ac y gadarnhau y kyỻa a|pherued dyn.

 

The text Campau'r Cennin starts on line 1.