Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 66

Campau'r Cennin, Meddyginiaethau

66

o heineu. Y neb a|e hyfo. iach vyd y voly a|e gyỻa. a|gỽres+
laỽn vyd ac ardymherus. a|r penn a|irer ac ef. ef a|gilya
y ỽrthaỽ bob dolur. ac o|chymysgy ychydic o uinegyr ac ef da
vyd y lanhau archoỻeu ac y hyachau yn glaear. Da yỽ
oleỽ rosat y iraỽ ỻosc. ac y|gynnal yng|geneu dyn rac y dannoed.
ac y iraỽ amranneu calet. Ryỽ yssyd wressaỽc a sych yn|y
dryded rad. da yỽ y|r kyỻa y yfet yn vynych gyt a|gỽin. ac
rac pessychu. Da yỽ rac y ỻyngher y verwi myỽn dỽfyr neu
vinegyr a|e yfet. a da y|r ystlysseu doluryus. neu gornỽydeu.
ac rac gỽewyr yn|y kesseileu a|r clunyeu. Da y yfet yn vy+
nych rac rac* y cryt. da yỽ myỽn oleỽ oliwyd ar wythi breich+
eu y|dyn kynn dyuot y cryt arnaỽ. ac o|r byd hỽyd yn|y voly
y ostỽng a|wna. a da yỽ rac bolwyst berỽi dalen o·honaỽ gyt
a ffigys a gỽin a|e rodi y|nos ar|y voly. Da yỽ y|vỽyta yn
vynych rac deỻi ỻygeit. Da yỽ y gymyscu a|sud y fenigyl
a|bystyl keilaỽc. a|gloeỽ uel ygyt y|iraỽ ỻygeit ac ef yn vy+
nych yny|veynt iach. Da yỽ y|weỻau golỽc sud y rut a gỽin
a mel eu hidlaỽ ygyt a|e dodi myỽn ỻygeit tywyỻ.*Rac
dolur penn; briỽ deil yr|eidral drỽy vinegyr a|gỽin coch a gos+
sot ar dal y claf. Rac hỽyd a|dolur gỽarr; briỽ wreid y ce+
lidon. a|phenneu garỻec. a fenigyl. a|gỽin. ac emenyn a
dot yn blastyr. ỽrthaỽ. Rac ỻyngher; kymer yr ysgaỽ. a
risc y coỻ frenghic. a risc yr yspydat. a|r elinaỽc. a|berỽ
drỽy dỽfyr yn|ffest. ac yf naỽ|pryf* ar|dy|gythlỽng. a byd
heb vỽyt hyt echỽyd o|r dyd. Rac y kic drỽc sud egyrmm+
yn a mel pur ny|s|gat y lygru. Araỻ yỽ. kymer bỽys o sud
yr ysgabiỽn. a|phỽys o sugyr. a|gỽynn tri|wy. a rodi dỽy lỽy+

 

The text Meddyginiaethau starts on line 18.