Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 73

Y Pedwar Gwlybwr, Rhinweddau Bwydydd

73

fleuma megys y meibyon. Y sanguis a wna dyn yn
da y ewyllys ac yn hynaỽs. ac yn araf ac yn ỻawen;
ac yn vchel y vryt. ac yn gyflaỽn. Y colera a|wna|dyn
yn ỻidyaỽc ac yn ethrylithrus. ac yn ỻym. ac yn an+
wadal. ac yn leỽ. ac yn gul. ac|yn|rỽth. ac yn|y dodi yn e+
hegyr. Y malencoli a|wna dyn yn vredychus. ac yn ỻit+
yaỽc ac yn gebyd. ac yn ofnaỽc. ac yn|drist. ac yn gyng+
horuynnusY fleuma a wna dyn yn ỻesc. ac yn vedyl+
gar yndaỽ e|hun. ac yn ỻỽfyr. ac yn ỻỽyt y waỻt.
Wrth hynny o ragora yr vn o|r gỽlyboreu hynn ar|y
gilyd; ef a dyf heint yn|y dyn ony medeginyeithir yn
ehegyr. ac o|r|byd kymhen y medyc ef|a|dichaỽn y nerth+
au yn haỽd; kanys o tyf yr heint o|r sanguis. yr hỽnn
yssyd velys a gỽlyb a|gỽressaỽc; medeginyaether drỽy
betheu chỽerỽ gooer a sych. Os o|r colera y byd yr hỽnn
yssyd chỽerỽ a|thanỻyt a sych; medeginyaether ynteu
o betheu melys gỽlyb. oer. Os o|r malencoli y byd y he+
int; yr hỽnn yssyd oer a sych. a haỻt; medeginyaether
ef drỽy betheu gỽressaỽc sych. ac os|gỽaỻus vyd y|me+
dyc; hir y pery y|cleuyt agatuyd ef a|bery yny del yr
amser a|gytuno a|r|gỽlybỽr yr hỽnn y cleuychaỽd ohon+
aỽ. O hynny ni a ysgriuennỽn beth am vỽyt a|diaỽt a
berthyno ar wres ac|oeruel a sychdỽr a|gỽlybỽr herỽyd
ual y gỽedont oreu y gadỽ anyan dyn a|e gomplexiỽn.
G *wenith yssyd ardymherussach noc vn yt. gỽres+
saỽc yỽ yn|y rad gyntaf; gỽlyb o vyỽn ardym  ̷+
herus yn|y kenaỽl. y|graỽn o berỽir gyt a ỻaeth ef a|vac

 

The text Rhinweddau Bwydydd starts on line 25.