Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 81

Rhinweddau Bwydydd, Meddyginiaethau

81

kanys gỽedy macko craỽn yn un o|r|rei hynny dilis yỽ
na|wyr medyc pa bryt y gaỻo gỽaret yny gỽelo yn iach.
*Rac gỽaeỽ ỻygat; gossot melyn·wy a blaỽt gỽenith
ar bob vn o|e|arleisseu. Y|wneuthur byth yn iach;
yfet ỻỽyeit beunyd yn gyntaf dim o sud yr hokys.
Rac dyuot y dannoed ytt; pan ymolchych y bore.
kyffro dy glusteu o|e myỽn ac ny daỽ vyth. Y wyỻtu
kylyon neu ednot; dot y ganwreid yn|y ỻe y gnotaont
dyuot ac ỽynt a ffoant ac a|vydant veirỽ. Rac ma+
gyl ar lygat; dot yndaỽ sud eido y daear. Y waret
meddaỽt ar|dyn; yfet saffrỽn ar|dỽfyr fynnon. Rac
y maniỽ dot arnaỽ geilyaỽc neu iar yn vyỽ. ac o|r
byd reit araỻ. Rac yr|heint dygỽyd; ỻad gi ac heb
wybot y|r|dyn; dot y vystyl yn|y eneu. ac ef a|vyd iach.
Y adnabot claf; briỽ y|violet a|dot ar y arleisseu; ac
o kỽsc byỽ vyd. ac ony|dichaỽn. kyscu marỽ vyd. Rac
heint y marchogyon. dot ỽrthaỽ galchua paun a
gỽreid y redyn ac ef a|vyd iach. Rac brath ki kyndei+
raỽc; da yỽ bỽyta gỽreid y ratikyl. Y beri plant y|wre+
ic; bỽytaet y letus yn vynych a|gỽer brỽt a|phybyr.
O|r mynny na|del ytt chỽant gỽreic; bỽyta y rut y
bore. Pa vedeginyaeth leihaf; cossi dy laỽ yny wyno+
uo. ac yna poeri arnei a|e ruglaỽ. A mỽyaf yỽ tynnu
asgỽrn tỽnn yn diberigyl y|ar yr emennyd. Rac gỽ+
ewyr; keis y dealdenia yr hỽnn a vyd gan yr yspiswyr
a goreu yỽ hỽnnỽ rac pob dolur. Rac ysgwinas;
goỻỽng waet dan dy dauot ar|dy dỽy waetwithien.

 

The text Meddyginiaethau starts on line 3.