Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 89

Meddyginiaethau, Y Pedwar Defnydd

89

a|chymysc myỽn ỻestyr prid glan. a gat yndaỽ. a gỽneler y
diaỽt honn yn|dydyeu y kỽn. A|phan|darparer agori ar|y
claf; parer idaỽ wylyat yn hỽyaf ac y|gaỻer; A|gỽedy hynny
bỽryer peth ohonei yn|y|froeneu. ac ef a|gỽsc heb ohir. A
phan|vynnych y deffroi; mortera yspỽng myỽn vinegyr
a bỽrỽ yn|y froeneu. O|r|mynny na deffroo o|vyỽn y bedỽ+
ar diwarnaỽt; kymer o|r hỽnn a vyd y glust ki pỽys kein+
aỽc a|dimei a dyro idaỽ y|ỽ yfet ac ef a gỽsc. A phan vyn+
nych y|deffroi kymysc wynn·wy yn of a vinegyr. a bỽrỽ
yn|y eneu ac ef a|deffry. Y beri kysgu; kymer. y pauer*. a|r
morgelyn neu eu hat. a mortera yn|da a berỽ myỽn
gỽin. ac ir a hỽnnỽ y|ffroeneu a|e lygeit. a|e glusteu yn vy+
nych ac ef a gỽsc. Y beri kysgu heuyt; kymer. hat y|morge+
lyn ac opium. a mortera. a|chymysc a|ỻefrith. a|gỽna be+
leu bychein. a|dyro idaỽ bob vn. ac ef a gỽsc yn|diheu.
C *anys o|r|pedwar defnyd hynn y|gỽnaethpỽyt dyn o+
honunt. dỽfyr. a|than. daear. ac awyr. a gỽahan anyan
y|bob vn o·honunt. Wrth hynny y|kyfansodir corff dyn o|r
pedwar gỽlybỽr hynn gan bob vn yn atteb y gilyd. Nyt|am+
gen. sanguis. colera. fleuma. malencoli. ac o|r|sanguis gyn+
taf y traethỽn ni. kanys pennaf. Sef yỽ hynny yng|kymra+
ec; gỽaet yr hỽnn yssyd wressaỽc a gỽlyboraỽc. ac vn natur
a|r awyr yr hỽnn yssyd wressaỽc a|gỽlyboraỽc yn vỽyaf y
amser. a gỽann yn Jeuengtit dynaỽl a gỽynt. yn|y|ỻe y bo
y bo hỽnnỽ yn medu ar|y|gỽlyboreu|ereiỻ; hael vyd y|dyn
a|charedic a|ỻawen a|chỽerthinat. a|ỻiỽ gỽyngoch. canu

 

The text Y Pedwar Defnydd starts on line 16.