Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 97

Wyth Rhan Pob Dyn, Meddyginiaethau

97

a|myrr. a hynny y dỽy|rann o|r|gỽaet. a|r|dryded o|r myrr.
*Y dorri maen tosted; kymer y saxfragan. yr|hỽnn a
dyf yn ỻeoed karregaỽc; kanys o|hỽnnỽ y|kafas y enỽ
a thempra ef drỽy win a phybyr. ac yfer yn|dỽymaf ac  ̷
y gaỻer. a hynny a dyrr y|maen. ac a|beir pissaỽ. ac  ̷
a|wna blodeu y|r gỽraged. ac a|iachaa yr arenneu a|ỻestyr
y plant. Araỻ yỽ; kymer y|saxi*. a|hat y grỽmil. a tha+
raỽ ar dỽfyr brỽt. a|dyro y|diaỽt honno idaỽ o|e yfet. vi.
diwarnaỽt. ac ef a iachaa yn diogel. Araỻ yỽ; kymer
waet ysgyuarnaỽc a|e|chroen. a|chras yny el yn dỽst.
a chymysc y pỽdyr hỽnnỽ a|dỽfyr tỽym a|dyro idaỽ o|r
dỽst hỽnnỽ yr eilweith ar|diaỽt ac yfet ar|y gythlỽng
a|hynny a dyrr y|maen ac a|e teifyl aỻan. O|r mynny
broui hynny; dot lỽyeit o|r dỽst hỽnnỽ myỽn dỽfyr a
dot yndaỽ y|maen a vynnych. ac ef a|ymoỻỽng yn
diannot. Y ostỽng chỽyd o|draet neu o esgeired; ky  ̷+
mer wreid y greulys a|e risc a|berỽ drỽy dỽfyr. a gỽedy
berỽer bỽrỽ ymeith yr uchaf. a chymer y kenaỽl a
chymysc henn vlonec ac ef a gossot ar vrethyn. a dot
ỽrth dy|draet neu dy esgeired y bo yr chỽyd yndunt ac
ef a|a ymeith. Rac chỽyd myỽn croth. neu galedi. be+
rỽ linat drỽy laeth geifyr a dot ỽrthaỽ yn vynych. Rac
chỽyd neu dolur yng|gỽarreu; mortera wreid y celidonia.
a|ỻysseu y wennol. a|r|phenigyl. a phenneu garỻec. a
vinegyr neu win ac emenyn. a rỽym ygkylch dy vy+
nỽgyl a|th warr. a hynny a|ostỽng y dolur a|r chỽyd
Rac gỽaetlin o froeneu; berỽi garỻec drỽy lastỽr ỻefrith

 

The text Meddyginiaethau starts on line 2.