Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Harley 958 – tudalen 1r

Llyfr Blegywryd

1r

*aỽt* auỽẏn Canhỽẏỻẏd Trullyat
Medẏd Sỽẏdỽr llẏs Coc Troedaỽc
Medic Gỽastraỽt auỽẏn brenhines
Dẏlẏet y sỽẏdogẏon hẏn ẏỽ kaffel brethẏn+
wẏsc ẏ gan ẏ brenhin a ỻieinwisc ẏ gan ẏ
vrenhines teir gweith ẏn|ẏ ulỽẏdẏn.  nadolic
a|r pasc a r Sulgwyn brenhines a dẏlẏ kaf+
fel traẏan y gan y brenhin o|r ennill a del idaỽ
o|e tir ac ual hynny ẏ dẏlẏ sỽẏdogẏon y vren+
hines a dylyant trayan y gan sỽẏdogẏon y brenhin
Kylch a dyly y vrenhines a|morỽẏnẏon a r mei+
bon ar vilaeneit y brenhin pan el y brenhin 
maes o e tir e|hunan Gwerth brenhin yw tal y
sarhaet teirgỽeith gan tri drychafel
Teir sarhaet brenhin ẏnt vn ẏỽ
torri y nawd llad dyn ar naỽd  brenhin.
eil yw pan del deu vrenhin ar eu keffinyd
y vynnu ymaruoỻ o|r ỻedir dẏn ẏn eu gwyd
sarhaet ẏỽ y|r brenhin. Tridid ẏỽ kam+
arueru o|e wreic Tri rẏỽ sarhaet ẏssẏd  pob
gỽr gỽreicaỽc vn yw y taraỽ ar 
gorff eil ẏỽ bot arall yn kamaruer o|e
wreic trydẏd ẏỽ torri naỽd dẏn a allo
rodi nawd y arall trỽy gẏfreithval hẏn y
telir sarhaet brenhincan|mu ẏgyfeir pob
kantref o|e arglwẏdiaeth a gwialen

 

The text Llyfr Blegywryd starts on line 1.