Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 1r

Ystoria Dared

1r

1

P *elleas a|oed urenhin yghasteỻ
a|elwit pelopeus. a|braỽt a|od* idaỽ
a|elỽit eson a|hỽnnỽ a|oed a mab i+
daỽ a|elwit Jason a|hỽnnỽ a|oed da y
gampeu ac a|rodei nerth i|baỽb o|r
a|oed dan deyrnas peỻeas. a|charedic
oed gantaỽ ef hoỻ beỻenigyon.
a|charedic ˄oed ynteu y|gantunt hỽy. A gỽedy gỽelet
o|beleas urenhin Jason yn|garedic y|gan bob dyn
ofyn a|gymerth peỻeas wneuthur y|vrat ohonaỽ
ef a|e ỽrthlad o|e|deyrnas. Ac o|achaỽs hynny yd
edeỽis peỻeas y Jason pob peth o|r|a aỻei ef yr
mynet ohonaỽ ef y|r|ynys a|elỽit colcos y|geissaỽ
yr|hỽrd a|oed a|r croen eureit idaỽ a|e|dỽyn y dreis.
Kanys hynny a|uydei glotuaỽr y uilỽryaeth ef.
A gỽedy clybot o Jason ymadraỽd y|brenhin
megys yd|oed deỽr ef ac y|mynnei ef gỽybot de+
uodeu pob ỻe kanys ef a|debygei y|uot yn|glot+
uorussach rac aỽ bei|dyckei ef y dreis y|r hỽrd
a|r|croen eureit o ynys colcos. Ac yna y|dỽaỽt
Jason ỽrth beỻeas yd|ai ef y|r ỻe yd|archassei
ef idaỽ vynet bei caffei nerth a|chedymdeithon.
Ac yna y|peris y|brenhin galỽ|ar arcus saer kyỽ+
rein ac erchi a|ỽnaeth idaỽ gỽneuthur og
deckaf a aỻei herỽyd eỽyỻys Jason. Ac yna yd
aeth ỽhedel drỽy hoỻ roec bot yn|gỽneuthur
ỻog y Jason y vynet y|gessaỽ* yr hỽrd a|r|croen eure+
it y ynys colcos. ac yna y deuthant y gedymdei+
thon o|bob gỽlat att Jason ac adaỽ a|ỽnaethant
uynet y·gyt ac ef y|r|neges h˄onno. a|diolỽch a|+
naeth yn vaỽr udunt hynny. ac erchi a|oruc
udunt uot yn|baraỽt erbyn pan|uei amser y
gyỽhynnu parth a|cholcosac yna y|gỽnaethpỽ+
yt y|ỻog. a phan|doeth yr|amser anuon a|ỽnaeth
Jason lythyreu att y|gwyr a|adeỽsynt vynet y+
gyt ac ef. ac ỽynt a|deuthant ygyt y|r ỻog a|e+
lỽit argo. Peỻeas vrenhin a|orchymynnỽys do+
di yn|y|ỻog yr hỽnn a vei reit vdunt hỽy ac an+
noc a|ỽnaeth ef y Jason ac y|baỽb o|r a|athoed ygyt
ac ef gỽneuthur yn|ỽraỽl y|gỽeithret yr|hỽnn yd|o+
edynt yn mynet o|e|achaỽs a|r hynn a|oed uedỽl gan+
tunt y|ỽneuthur yn|gỽbỽl. a pheleas a|dyỽaỽt nyt
arnam|ni ẏ mae dangos heb ef y neb a|uynno ja+
son y|uynet ygyt ac|ef y ynys golcos namyn
y|neb a uynno atnabot ogỽyr kyfarỽyd a|gỽyr
deỽron kynnullet y|hun a|deỽisset. kanys clot oed
y|gỽeithret hỽnnỽ y ỽyr groec ac yn enỽedic y Ja  ̷+
son a|e|gedymdeithonAc yna y kerdaỽd ef y|r mor.
a gỽedy dyuot ohonaỽ ef hyt yn|troea y|r tir y
deuth ef y|r borthua a|elỽit simonenta ac o yd|ae+
thant hỽy y|r tirAc yna y datkanỽyt hynnẏ y|lao+
medon vrenhin ry dyuot yn|ryued y|r borthua si+
monenta. ac yn|honno ỻaỽer o|ỽeisson ieueinc o
roec yndi. a|gỽedy clywed ohona ef hynny kyf+
froi a|ỽnaeth yn|vaỽr ac ystyryaỽ y byddy gyffredin

2

berigyl y|r wlad bei kanhatei ef y|wyr
groec ỻetyaỽ yn|y gyuoethwrth hynny
yd|anuones ef genadeu y|r borthua y
erchi y|ỽyr groec enkyl o|e|deruyneu ef
ac onyt ufydheynt hỽy y|eireu ef o nerth
ac arueu ef a|e|gyrrei ỽynt o|ynysA
thrỽm y|kymerth Jason a|e|gedymdei+
thon arnunt greulonder lammedon vre+
nhin pryt na|wnelit treis idaỽ yn|y +
lat. ac eissoes ofnockau a|wnaethant
ỽneuthur cam a|threis ac ỽy o|trig+
ynt yn|troea dros y orchymyn ef pryt
na|bydynt baraỽt hỽy y ymlad. aỽrth
hynny mynet y eu ỻog a|orugant hỽy
ac enkil y ỽrth y tir a|cherdet racdunt hy+
ny|deuthant y ynys colcos. A|r croen
eureit a|dugassant hỽy y|dreis. ac ymhoe+
lut adref a|ỽnaethant yn|ỻaỽen gỽedy ka+
el y neges. ac eissoes erkỽlff gadarn tyỽ+
yssaỽc o|roec a|gymerth yn drỽm arnaỽ
y|keỽilid a|r gỽaratỽyd a|ỽnaethoydit
Jason a|e|gedymdeithyon yn mynet parth
ac ynys golcos. a|dyuot a|ỽnaeth ef at
gastor. a pholix. y gedymdeithyon ef
gỽyr arderchaỽc y myỽn arueu a maỽr
y gaỻu yn ynys borta. ac adolwyn udunt
hỽy|dyuot ẏgẏt ac ef myỽn ỻe ac amser
y|dial sarahedeu gỽyr groec val na|dihag+
ei lamedon vrenhin troya. a|dial arnaỽ
heuyt ỻudyas y|ỽyr groec orffyỽys yn|y
borthua ef. Ac adaỽ a|naeth castor. a|pho+
lix gỽneuthur a|uynnei erkỽlff. ac o+
dyna yd|aeth erkỽlff y ynys salamania
at talamon. ac erchi idaỽ dyuot y·gyt ac
ef y|droya y dial y|sarhaet ef a|sarhaedeu
gỽyr groec. Ac adaỽ a|ỽnaeth ẏnteu y|uot
yn baraỽt y|ỽneuthur yr|hyn y vynnei er+
kỽlfAc odyna yd|aeth ef y ynys frigya
at beỻeus y|adolỽyn idaỽ uynet y·gyt
ac|ef ẏ|droea ac ynteu a|dwaỽt yd|ai yn
ỻaỽenAc odyna yd|aeth ef y|ynys pi+
la at nestor. a|gofyn a|ỽnaeth nestor i+
daỽ ef beth a|fynnawd yno. a|dỽedut a|+
naeth erkỽlff y|uot ef yn|gyffroedic o|lit
herỽyd mynnu o honỽ* ef tywyssaỽ ỻu
y droea y dial sarahedeu gyỽyr groec.
a nestor a|e moles ef am hynny ac a|edeỽ+
is y|hoỻ aỻu y·gyt ac ef. A gỽedy dyaỻ
o|erkwlff eỽyỻys paỽb am y|neges ef pa+
ratoi a|ỽnaeth ef deudec|ỻeng. a|deỽis march+
ogyon yndunt. a|gỽedy dyuot yr amser
y uynet. ythyreu a anuones at baỽb o|e
gedymdeithon. y|rei a|edeỽssynt dyuot ygyt
ac ef. a|dyuot a|ỽnaethant hỽy ygyt ac ef.
odyna kerdet drỽy y|mor a dyuot

 

The text Ystoria Dared starts on Column 1 line 1.