Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 134v

Saith Doethion Rhufain, Breuddwyd Rhonabwy

134v

554

enryded maỽr gan y brenhin. ac y barnỽ+
yt yn|ỻe gỽr doeth. Ac o gytgyghor y ro+
det merch y brenhin y|r mab. a han+
ner y vrenhinyaeth. a|dydgỽeith
ual y byd y mab yn mynet trỽy y
dinas. ef a|welei y vam a|e dat yn ỻetyv
yn ty vỽrgeis wedy adaỽ y wlat o
eisseu da. a|dyuot y geissaỽ da hyt yno.
Ac ygkylch gosper ef a anuones ysgỽi+
er idaỽ y ty y bỽrgeis. a|dywedut idaỽ y
bydei y brenhin ieuanc y·gyt ac ef
drannoeth yn|bỽytaa|r bỽrgeis a|dywat. bit
yn ỻawen. ef a|geiff goreu a gaỻei
idaỽ. A thrannoeth pan uu amser
gan y brenhin ef a|doeth y letty y
marchaỽc. a|phan|doeth. y marcha+
ỽc a gymerth lavỽr a chaỽc y gynnic
dỽfyr y ymolchi y|r brenhin ieuanc.
ac ny|s|gadaỽd ynteu. ac ef a geissa+
ỽd dala y venyc. a|e ỽreic yn dala tỽ+
el. a|e wrthot a|oruc ynteu. a dywe+
dut dan|owenu yn|ỻawen. Arglỽ+
yd|dat heb ef ỻyma wedy|r|dyuot yr
hynn a|dywedeis i ytti. ac yd|oed y
brein gynt yn|greu ar yr ysgraff
pan vyryeist ti vyui yn|y mor. ac
na|dolurya di yr hynny. kanys duỽ
a|e troes yn|lles ymi. Ac o hynn aỻan
y kytwledychy di ˄ti a|mam ygyt a|mi+
vi tra|voch vyỽ. Megys hynny ar+
glỽyd dat. val y|bu y mab hỽnnỽ
ufud a|darestygedic y dat. veỻy y
keffy ditheu vyvi yn uvud ytt yr
meint vo vyg|gaỻu yn|y byt hỽnn.
Ac yr|duỽ na|chret ti geissaỽ o·honaf|i
treissaỽ dy|wreic. ti a|ỽdost peri o·ho+
nat ti dy hun o|e harch hi yg|gỽyd
gỽyrda ˄ymi vynet y hystaueỻ ˄hi. ac ymgyn+
nic ual nat oed gyfyaỽn idi hynny a|oruc
A|gỽedy y gỽrthot ohonaf|i. hitheu
vegys agheu vy|eneit a|amgreffinna+
ỽd e|hun. ac a tynnaỽd waet o|e hwy+
neb. a|gỽaỻt y phenn. Ac yr|hynny
oỻ. arglỽyd dat ˄myui a|odefaf dy varn|di
ti a|th wyrda arnaf|i. Ac yna y gelỽit ar
yr amherotres y|atteb rac bronn. ~

555

hi a|dywaỽt ry|wneuthur o·honei hi
hynny rac dỽyn o|r mab kyuoeth y|dat
ae* hitheu. ac yna o varn yr amher+
aỽdyr a|r gỽrda y llosget korf yr amher+
odres. ac o varn y goruchaf vraỽdỽr.
Sef oed hỽnnỽ duỽ goruchaf. yr hỽnn
a|gymerth yr eneit y|r poen a|haedaỽd
yn|diannot. Ac ueỻy y teruyna chwe+
dyl˄eu y seith doeth. ~ ~ ~ ~ ~
  breudỽyt ronabỽy
M *adaỽc uab maredud a|oed idaỽ
powys yn|y theruyneu. Sef
yỽ hynny o|porford hyt yg|gwa+
uan yg|gwarthaf arwystli. Ac yn|yr
amser hỽnnỽ braỽt a|oed idaỽ. nyt oed
kyuurd gỽr ac ef. Sef oed hỽnnỽ
Jorwoerth uab maredud. a hỽnnỽ a
gymerth goueileint maỽr yndaỽ a
thristỽch o welet yr enryded a|r medy+
ant a|oed y vraỽt ac ynteu heb dim.
Ac ymgeissaỽ a|oruc a|e|gedymdeithon
a|e vrodoryon maeth. ac ymgyghor
ac ỽynt beth a|wnelei am hynny.
Sef a|gaỽssant yn|eu|kyghor. eỻỽng
rei o·nadunt y erchi gossymdeith idaỽ.
sef y kynnigywys madaỽc idaỽ.
y pennteuluaeth a chystal ac idaỽ
e|hun. a meirch ac arueu. ac enryded.
a gỽrthot hynny a|oruc iorwoerth.
a mynet ar|herỽ hyt yn|ỻoeger. a
ỻad kalaned a|ỻosgi tei. a|dala kar+
charoryon a|oruc Jorwerth. a|chyg+
hor a|gymerth madaỽc a|gỽyr poỽ+
ys ygyt ac ef. Sef y kaỽssant yn
eu|kynghor gossot kanwr ympop
tri chymỽt ym|powys o|e geissaỽ.
A chystal y gỽneynt rychtir pow+
ys. o|aber ceiraỽc y|mallictỽn vet
yn|ryt wilure ar ef·yrnỽy. a|r|tri chy  ̷+
mỽt goreu oed ym|powys. ar*|ny vy+
dei da idaỽ a|teulu ym|powys. ar
ny bei da idaỽ yn|y rychtir hỽnnỽ.
a hyt yn nillystỽn trefan yn|y rych  ̷+
tir hỽnnỽ yd ymrannassant y
gỽyr hynny. a gỽr a oed ar y keis
hỽnnỽ sef oed y enỽ Ronabỽy.

 

The text Breuddwyd Rhonabwy starts on Column 555 line 11.