Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 139r

Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth

139r

571a

*Proffỽydolyaeth sibli doeth~
S Jbli oed uerch y priaf urenhin o
eccuba y mam gỽreic priaf. a|hon+
no a|oed arnei amryuaelon ennweu.
Yn|ieith roec y gelwit tẏburtuna. Yn|lladin
albunea. Sibli a|damgylchynaỽd amryuael+
on vrenhinaetheu y dỽyrein. Nyt amgen
yr|asia. a gwlat alexander maỽr. a galilea.
a|cicilia. a phampilia. a galacia. a gỽedy
daruot idi eilennwi y rann honno o|r byt o|e
dewindabaetheu. Odyna hi aeth hyt yn ethi+
opia gỽlat y bleỽ·monyeit. Odyna y|babilon
y|doeth. a|r affric. a|libia. a|phentapolis. a maỽr+
itania. ac ynys y palym. Yn|yr holl wledyd
hynny y pregethaỽd. ac o daroganeu prophỽyt+
olẏaỽl y|kyflenwis pethei da|y|r|rei|da. petheu
drỽc y rei drỽc. Nyni a|wdam yr uarnu ohon+
ei hi yn|y bardonyaetheu petheu a delynt rac
ỻaỽ. y rei diwethaf yn|amlỽc y ardangos.
Wrth hynny tywyssogyon ruuein pan|glyws+
sant clot y rac·dywededic Sibli. wynt a|e kan+
nadassant. a|hynny yg|kyuedrychedigaeth
traean amheraỽdyr tro. Yr amheraỽdyr a
anuones attei gennadeu. ac a|beris y|dỽyn y
ruuein yn anrydedusCan wyr o hennauyeit
ruuein a|welsynt bob un yn un nos yr vn ryỽ
ureudỽyt. yg gỽeledigaeth yr dangossit udunt
trỽy eu|hun. bot yg|goruchelder nef megys
naỽ heul yn ymdangos. y rei yn wahanredaỽl
pob|un ar neiỻ tu a|dangossynt yndunt figureu
amryuaelon. Yr heul gyntaf oed yn|loyỽ.
ac yn|goleuhau yr|hoỻ dayar. Yr|eil|heul oed
vwy a|goleuach. ac yndi eglurder iaỽn aw+
yraỽl. Y dryded heul o waedaỽl liỽ yn|ymlosci.
tanaỽl oed ac aruthur. ac yn|y diwed eglur
digaỽn. Y pedwyred heul cochach no|r gỽaet.
ac yndi pedwar paladyr yn|goleuhau. Y
pymhet oed dywyỻ a|gỽaedawl. ac yndi
megys ỻugỽrn yn|taranaỽl dywyỻỽch. Y
chwechet a|oed diruaỽr y thywyỻet. ac yndi
pỽynt blaenỻym megys pỽynt yscorpion.
prif yỽ yscorpion bychan y gorffolyaeth. vn
veint a|chỽyl eryr. ac oerach y wenwyn no dan.

571b

Y seithuet oed dywyỻ heuyt. ac aruthyr
o liỽ gỽaet. ac yndi megys cledyf pedỽar
minnyaỽc. Yr wythuet oed ordineuedic. ac
yn|y pherued lliỽ coch waedaỽl. Y naỽuet
heul oed ry|dywyỻ yn|y chylch o·gylch. ac yn
y pherued un paladyr yn goleuhav. Pann
echdywynnaỽd Sibli y gaer ruuein y myvn.
bỽrgeisseit y dinas pan y gỽelsant a|ryued+
assant yn uaỽr am y thegỽch. o enrydedus
osged tec. ac erdrym y phryt yg|golỽc paỽb.
huaỽdyl y geireu doethinabus. ac o|pob tegỽch
arderchaỽc y chorf. ac y|r gỽarandaỽyr y
hymadraỽd oed Safỽryus. a|melys ymdi+
dan a|gyfrannei. Yna y|doethant y gỽyr
ry|welsynt yr vn vreudỽyt attei. ac y|dechreu+
assant ỽrthi yn|y mod hỽnn eu|hymadraỽd.
Athraỽes ac arglỽydes mor wedus gorff
a|th teu ti. y kyfryỽ arderchocrỽyd bryt ar wre+
ic kyn|no|thi ar wreic o|r hoỻ dayar ny|s|gỽelsam.
kan gỽdost. manac ynn rac ỻaỽ yn damỽeineu
tyghetuennaỽl. Hitheu ual hynn a attebaỽd.
Nyt kyfyaỽn yn|ỻe kyflaỽn o betheu budyr.
a|ỻygredic o amryuaelon brouedigaetheu.
dangos rinnwed gỽeledigaeth a|del rac ỻaỽ.
Namyn deuỽch gyt a|mi hyt ym|penn y|mynyd
racco. yr hỽnn yssyd oruchel ac eglur. Ac yno
mi a|uanagaf yỽch yr|hynn a|del rac ỻaỽ y
dinas ruuein. Ac yno y doethant y·gyt mal
y herchis hi. ac idi hi yno y managassant
eu|gỽeledigaeth. a|r breudỽyd a|welsynt. a hi+
theu a|dywaỽt. Y naỽ heul a|welsaỽch a|arỽydoc+
kaant y kendloed* a|delont rac ỻaỽ. ac amry+
uaelder oed arnadunt. a|dengys amryuael
vuched y abit. y veibon y kennedloed hynny.
Yr heul gyntaf a|uenyc y genedyl gyntaf. yn
yr honn y|bydant dynyon mul. ˄ac eglur y garu
rydit. a|gỽiryon vydant a|byuaỽl. a|thrugaraỽc
ac a|garant y tlodyon. a|digaỽn eu|doethet.
Yr eil heul. yr eil genedyl. a|dynyon uydant a
uuchedockaont yn|eglur. ac a|ymlhawynt yn
vawr. ac a|diwhyỻant duỽ heb drycdynyaeth.
Ac y gyt·uuchedockaont ar y dayar. Y dryded
heul. y|dryded genedyl. ac y kyuyt kenedyl yn

 

The text Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth starts on Column 571a line 1.