Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 149r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

149r

605

P *ann yttoed Chyarlys yn|se+
in denys ar ỽylua y sulgỽyn
gỽedy gỽisgaỽ coron y
vrenhinyaeth am y benn. a|e gledyf
ar y ystlys. gỽedy gỽisgaỽ gỽisgoed
maỽrweirthaỽc am·danaỽ. a|e berson
vrenhinawl a|e ansaỽd vrenhineid yn
hoffi ac yn|anrydedu adurn y gỽisgo+
ed. Ymhoffi a|oruc chyarlys ỽrth y
vrenhines. a gofyn idi yn herỽyd y
tebygei ef y garu o·honei hi. ac y cre+
dei y rybuchet idaỽ kyn|no hynny. a|we+
leist di neu a|glyỽeist bot yn|yr hoỻ
vyt yn vrenhin a|wedei idaỽ y gledyf a|e
goron yn|weỻ noc idaỽ ef. Hitheu a at+
tebaỽd idaỽ ef yn ry ebrỽyd o devaỽt
gỽreigaỽl. na|weleis arglỽyd heb hi.
Minnev a|giglef bot nebun pei as|gỽe+
lut ti euo yn adurn brenhinaỽl. ef a|or+
ffỽyssei aỽch ryuic chỽi oỻ. Y voned yn+
teu a|gyuadefỽch chỽi y vot yn ragori
ar vrenhined y dayar. A|r anosparthus
atteb hỽnnỽ a|gyffroes y brenhin ar
lit a|bar. ac yn bennaf o achaỽs bot y
saỽl niuer oed o wyrda yn gỽarandaỽ ar
yr ymadraỽd hỽnnỽ. reit yỽ ytti heb y
brenhin menegi ymi pỽy yỽ hỽnnỽ mal
y gaỻo an gỽyrda pan yn gỽolont* yn ad+
urn brenhinaỽl barnu pỽy hoffa o·ho+
nam ni. Ac o dyỽedeist di eu ỽrthyf ny
byd diboen ytt. namyn y·gyt a|th gel+
ỽyd o vuanaf agheu y|th tervynir. O+
fynhav a|oruc y vrenhines. pann|welas
y brenhin yn ỻidiaỽ. a cheissaỽ euraỽ y
hymadraỽd et|ynvyt yn|y wed honn yn
ryỽyr. Nyt gỽedus ac nyt teilỽng heb
hi. yr ymadraỽd gỽac kyffroi gỽr prud
bonhedic. ac yn|bennaf pryt na cherdo
yr ymadraỽd o chỽerỽder bryt. nac o di+
vri. namyn o chỽare a|cheỻweir ac nyt
o garyat. a|r neb a|voleis ny|dyỽedeis
y vot yn ragori boned na deỽred na mi+
lỽryaeth ragot ti. namyn dyaỻ y vot
yn|gyuoethogach no chỽi. ac ym*|amlach
y niveroed. Ac yna dygỽydaỽ ar|dal y
deulin y erchi trugared a chynnic idaỽ

606

y llỽ hi. ac a vynnei ygyt a hi panyỽ
o whare y dyỽedassei hi hynny ac yr
kyt·kam ac nat yr keỽilyd. ar nyt ar+
betto idaỽ ef e|hun heb y brenhin namyn
trỽy gelỽyd ỻad y eneit. nyt teilỽng
y hỽnnỽ gael trugared. ac ef a|vyd re+
it ytti heb ef menegi y mi yr hỽnn a
dywedeist di. Pa|delỽ heb hitheu y geỻ+
ir menegi yr hynn ny aỻo bot. Ac y+
na drỽy lit y tynghaỽd y brenhin y
goron y teyrnas y ỻedit y phenn yn
diannot o·ny managei pỽy oed. a phan
gigleu y vrenhines ỻỽ y brenhin y
gỽybu bot yn reit idi y enỽi y brenhin
ry gyrbỽyỻassei. yr hỽnn oed deỽissach
genti pei ry daỽssei amdanaỽ. O vrenhin
enrydedus heb hi dyro di dy naỽd ym
y dywedut hu gadarn yỽ. yr hỽnn ys+
s·yd yn|ỻyỽyaỽ amherotraeth gorstina+
byl. yr hỽnn a|giglef|i bot yn|gy amlet
y niueroed a|e wyrda ac yn gyn wych+
et. ac nat oes brenhin ar y|dayar a|aỻo
ymgyffelybu idaỽ. o·nyt tydi arglỽyd
a|th wyrda. yr hỽnn a|giglef i bot yn
gyn amlet y oludoed. ac nat oes a|wy  ̷+
po y rivedi eithyr duỽ e hun. yr hỽnn
a|wyr riuedi y ser yn|yr aỽyr. a|r tywa+
ỽt yn|y weilgi. yr hỽnn a|giglef|i bot
yn gyn decket y bryt. a bot yn|digrifỽch
edrych arnaỽ yn gyhyt ac na|bo haỽd
tynnu golỽc y arnaỽ. Os gỽir a dyỽ  ̷+
edy di heb y brenhin. ti a|geffy vadeue+
int am|dy ymadraỽd agkymmen. ac os
gev val yd haed geuaỽc. ef a|th ledir yn
y ỻe. Ac val na|bo anaỽd ytt talu pỽyth
dy|gelỽyd. nyt annodaf i mynet y ymỽe+
let a|r hv hỽnnỽ. a gỽedy gỽisgaỽ y
goron yn|sein denys. ef a ymchoelaỽd y
baris. ac a|eistedaỽd yn|y neuad vrenhin+
aỽl a|e wyrda. ual yd|oed eu breint ac ev
hanryded o nessaf y nessaf idaỽ. 
Nyt amgen. Turpin archescob. Ro+
lant y nei. Oliuer y gedymdeith yn+
teu. Gỽaỻter o orreins. Neimus dyỽyssa  ̷+
ỽc. Oger o denMarck. Gerard Jarỻ.
Gereint. Brengar. a Barnard o
vrehan

 

The text Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen starts on Column 605 line 1.