Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 200v

Culhwch ac Olwen

200v

810

K *Jlyd mab kelydon wledic a uynnei wre+
ic kyn·mwyt ac ef. Sef gỽreic a|vynna+
ỽd goleudyd merch anlaỽd wledic.
Gwedy y west genthi. mynet y wlat yg
gỽedi malkaỽn. a|geffynt ettiued. a chaf+
fel mab ohonunt trỽy wedi y wlat. Ac
o|r aỽr y dellis beichogi. yd aeth hitheu yg
gwylltaỽc heb dy·gredu anhed. Pan dyuu
y thymp idi. ef a|dyuu y|h·iaỽnbỽyỻ idi. ~
Sef y dyuu. mynyd* yd oed y meichat yn|ka+
dỽ kenuein o uoch. ac rac ouyn y moch
engi a|oruc y vrenhines. a chymryt y
mab a|oruc y meichat hyt pan dyuu y|r
ỻys. a bedydyaỽ y mab a|wnaethpỽyt. a
gyrru kulhỽch ar·naỽ. ỽrth y gaffel yn
retkyrr hỽch. Bonhedic hagen oed y mab.
keuynderỽ y arthur oed. a rodi y|mab
a|wnaethpỽyt ar ueithrin. A gỽedy hyn+
ny cleuychu mam y mab goleudyd merch
anlaỽd wledic. Sef a|oruc hi galỽ y chy+
mar attei. Ac yna y|dywat hi ỽrthaỽ ef.
marỽ uydaf i o|r cleuyt hỽnn. a|gỽreic araỻ
a uynny ditheu. a recdouyd ynt y gỽraged
weithon. Drỽc yỽ itti hagen ỻygru dy
uab. Sef y harchaf itt na mynnych wreic.
hyt pan|welych dryssien deu·peinaỽc ar
vym bed i. ac adaỽ a|oruc ynteu hynny idi.
Galỽ y hathro attei a|oruc hitheu. ac erchi
idaỽ amlynu y bed bop blỽydyn hyt na|thy+
uei dim arnaỽ. Marỽ uu y vrenhines.
Sef a|ỽnaei y brenhin gyrru gỽas bop bore
y edrych a dyuei dim ar|y|bed. Gỽaỻocau
a|oruc yr athro ympenn y seith mlyned yr
hynn a|adaỽssei y|r urenhines. Diwarnaỽt
yn hely y brenhin. dy·gyrchu y gordlan*
a|oruc y brenhin. gỽelet y bed a vynnei
trỽ y kaffei wreicka. a gỽelet y dryssien
a|oruc. Ac mal y gỽelas. mynet a|oruc y bren+
hin ygkyghor pa|le y kaffei wreic. Heb un
o|r kynghorwyr. mi a|wydỽn wreicka* da itt
a|wedei. Sef yỽ honno gỽreic doget vren+
hin. Kynghor uu gantunt y chyrchu.
a|ỻad y brenhin. a|dỽyn y wreic gantunt
a|orugant. ac un uerch oed idi gyt a|hi.
a|goresgyn tir y brenhin a|ỽnaethant.

811

Dydgỽeith yd|aeth y wreicda allan y orym+
deith. y deuth y|dy hen wrach oed yn|y dref
heb dant yn|y phenn. ac y dywaỽt y uren+
hines. ha wrach a|dywedy di y mi y|peth
a|ovynnaf itt yr duỽ. ble mae plant y gỽr
a|m ỻathrudaỽd yg|gordỽy. Heb y wrach
nyt oes blant idaỽ. Heb y urenhines. gỽae
uinneu vyn|dyuot att anuab. ac yna y dyỽ+
aỽt y wrach. nyt reit itti hynny. Darogan
yỽ idaỽ kaffel etiued o·honat ti. yr na|s kaffo
o arall. Na|wna|dristit heuyt un mab ys+
syd idaỽ. Mynet a|oruc y|wreic·da yn ỻaỽen
atref. Ac y|dywaỽt hi ỽrth y chymar. Pa
ystyr yỽ gennyt ti kelu dy blant ragof. i.
Heb y brenhin. a minheu ny|s kelaf weithon.
kennattau y mab a|orucpỽyt. a|dyuot ac ef
y|r ỻys. Dywedut a|oruc y lysuam ỽrthaỽ.
Gỽreic yssyd da itti y chael. a merch yssyd
imi gỽiỽ y bob gỽrda yn|y byt. Y dywaỽt y
mab. nyt oet ymi ettwa wreicka. Ac yna
y|dywaỽt hitheu. Mi a|tynghaf dynghet itt
na|chyflado dy ystlys ỽrth wreic. hyt pan
geffych olwen merch yspadaden pennkaỽr.
iwaỽ a|oruc y mab. a|mynet serch y|uorỽ+
yn ympob aelaỽt idaỽ yr na|s gỽelsei eiryoet.
Ac yna y dywaỽt y|dat ỽrthaỽ. Ha uab py
liuy di. Py drỽc yssyd arnat ti. Vy ỻyssuam
a dynghỽys im na chaffỽyf wreic|byth hyt
pann|gaffỽyf olwen merch yspadaden benn+
kaỽr. Hawd yỽ itti hynny heb y dat ỽrthaỽ.
Arthur yssyd geuynderỽ itt. dos att arthur
y diwyn dy waỻt. ac erchych hynny idaỽ
yn|gyuarỽs itt. Mynet a|oruc y mab ar
orwyd penn·ỻuchlỽyt pedwar gayaf gauyl+
gygỽng karn·gragen. a ffrỽyn eur kym+
ibiaỽc yn|y benn. a chyfrỽy eur anỻaỽd y+
danaỽ. a deu|par aryannhyeit ỻiueit yn|y
laỽ. Gleif penntirec yn|y laỽ. kyuelin dogyn
gỽr o|drỽm hyt aỽch. Y gỽaet ar y gỽynt
a|dy·gyrchei. bydei gynt no|r gỽlithin kyn+
taf o|r konyn hyt y ỻaỽr pan uei uỽyhaf
y gỽlith vis meheuin. Cledyf eurdỽrn ar y
glun. a racỻauyn eur idaỽ. a chroes eur+
grỽydyr arnaỽ. a|ỻiỽ ỻuchet nef yndi.
a ỻugorn eliffeint yndi. a deu vilgi uron+
wynnyon vrychyon tu racdaỽ. a gỽrdtorch

 

The text Culhwch ac Olwen starts on Column 810 line 1.