Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 233v

Meddyginiaethau, Y Misoedd

233v

938

sef yỽ hynny mynet aỻan. pennaf kyuared
yỽ. kymryt fflỽr gỽenith. a|e bobi trỽy
uelyn naỽ wy a mel. a briỽaỽ yndaỽ bleỽ
dỽy·vron ysgyuarnoc. a|e graffu dan y
ỻudỽ. ac yuet nus buch eil al. O|r mynny
na|del y dannoed itt byth. y gyniuer gỽe+
ith yd|ymolchych. kyffro dy glusteu o|e
myỽn a|th uyssed. Rac y crugyn kymer
geilaỽc neu iar herỽyd ual y bo y dyn. ae
yn ỽr ae yn|wreic. a dot y din wedy|r blufy+
aỽ hyt pan|uo marỽ yr ederyn ỽrthaỽ. a
hynny a|e diwennỽyna. Pỽy bynnac a
uynno tynnu dauatenneu. dodet ỽrthunt
ỻygat y|dyd wedy briwer gyt a|thrỽnc ki.
ac ỽynt a|dygỽydant oỻ. Pỽy bynnac a
uynno diua whein. dodet y wermot yn|y
mor trỽy un aỽr. ac odyna dodet y sychu
ỽrth yr heul. A|gỽedy bont sych digaỽn.
a ymgyuarffo ac ỽynt o|r chwein. ỽynt a
vydant ueirỽ. Y diua kylyon. dotter y
gannwreid yn|y ỻe y gnottaont dyuot.
ac a ymgyfarffo o·honunt a|r ỻysseu ỽynt.
a|vydant ueirỽ. Rac brath neidyr. y·ver
sud ysgaỽ. yr hỽnn a|ỽascara yr hoỻ wenỽyn.
Pỽy bynnac a|goỻo y|synnỽyr neu y ym+
adraỽd. yuet sud y briaỻu o vyỽn y|deuuis
y coỻo. ac yn wir iach uyd. Pỽy bynnac
a vynno gỽybot beth a|uo yg|croth gỽreic
ueichaỽc. ae mab. ae merch. edrychet ar+
nei o|e heisted ac o|e|seuyỻ. ac os y|droet deheu
gyntaf a symut. Mab a arỽydoccaa. os yr as+
seu merch. O|r mynny wybot gỽahan rỽng
gỽreic a morỽyn. nad uaen muchud y my+
ỽn dỽfyr. a|dyro idi o|e yuet. ac os gỽreic vyd
yn diannot hi a y|bissaỽ. Os morỽyn. nyt a
mỽy no chynt. O|r mynny na chano y kei+
laỽc. ir y|grib ac oleỽ. a mut uyd. Rac
magyl ar|lygat. dotter yndaỽ sud eido y
dayar. a|r magyl a|tyrr. a|r ỻygat a|uyd
diargywed a|gloyỽ. Y mab bychan a dalho
ar wylaỽ. irer y|deu gyuys a|mer hyd. ac

939

anuynychach yd ỽyl. O|byd y crugyn yn ỻe
perigyl ar dyn. a mynnu y symut o|e|le. ual
hynn y symudir. Kymerer deil ffiol y ffrud.
a|gỽasger o|r parth y mynner ỽrthaỽ. ac ef
a|ffy rac y ỻysseu uotued a hanner. ~
M *JJonaỽr na lad waet. yf deir ffioleit
o win ar dy|gythlỽng. Keis uedyglyn.
ar·uera o gic geiuyr. a ỻysseuoed da. Mis whe+
vraỽr eỻỽng waet ar uaỽt y|ỻaỽ asseu. keis
gyfleith a medyglyn. a hynny a|wna y ỻyge+
it yn|da. Mis maỽrth; aruera o|vỽlment.
ac o wreid y ỻysseu. ac o enneint. yn uynych
na eỻỽng waet. na chymer gyuot. kanys oeruel
a|uac. Yf win melys ar|dy|gythlỽg. Mis ebriỻ.
eỻỽng waet. kymer ysgaỽn gyuot. bỽyta gic
ir. ar·uera o|diaỽt tỽymyn. bỽyta dỽyweith
beunyd deu dameit o dauot yr hyd. gogel
wreid y ỻysseuoed. kanys trysgli a uagant.
yf y uedon chỽerỽ. Mis mei. na vỽyta dim
o benn. na thraet un ỻỽdyn. ar·uera o diaỽt
tỽymyn. bỽyta dỽyweith beunyd deu dam+
eit o dauot yr hyd ar dy|gythlỽng. kymer gy+
uot ysgaỽn ysgaỽl. aruera o ueid oer. yf sud
y fenigyl. a|r wermot. Mis meheuin. kymer
fioleit o|dỽfyr oer ar dy|gythlỽng beunyd. nac
yf na chỽrỽf na med. yf laeth brỽt. ys y gỽy+
laeth. Mis gorffennaf na|eỻỽng waet. ky+
mer gyuot. ar·uera o ulodeu y|ỻysseu da.
gogel yn|da rac godineb. Mis aỽst. aruera o
gaỽl. ac o lysseuoed. nac yf na chỽryf na|med.
kymer y pybyr gỽynn y myỽn brỽet. Mis
medi kymer tri ỻymeit o|laeth yn gyntaf beu+
nyd. pob|peth a|eỻir yna y gymryt. kanys
aeduet vyd y|ỻysseuoed a|r ffrỽytheu yna. a|r
bara yn|ỻudulyt. Mis hydref aruera o|win
newyd. bỽyta y pilcoes. kymer gyuot. ys gic
ir. a ỻysseueu da. Mis tachỽed. na chymer uehin.
kanys yna byd gỽaet pob dyn gỽedy keulaỽ yn+
daỽ yr hynn yssyd berigyl Yna y byd drỽc penneu
yr yscrubyl. a|r ỻysseu oỻ. Mis racuyr. nac yf
y kaỽl. nac ys y deil coch o|r caỽl. na|r troetynneu.
[ a ỻeihaa. dy waet. ~ ~

 

The text Y Misoedd starts on Column 939 line 6.