Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 235v

Campau'r Cennin, Ansoddau'r Trwnc

235v

946

ef a|e kae yn ehegyr. O|r bỽyteir y kenin
yn amrỽt. wynt a barant uedwi. Nerthau
dynyon y|del. gỽaetlin udunt a|wnant.
Wynt a ỽrthladant vygydorth yr amysgar.
argỽedus ynt y|r kyỻa. nac yn uerwedic
nac yn amrỽt y kymerer. kanys temigy+
aỽ y gieu a|wnant rac y tostet. a mỽc o+
honunt a ymdyrcheif y|r penn. ac a|lesteir
a golỽc. ac a|wnant gỽelet breudwydon
aruthyr ofynaỽc. ony vwytteir yn gyn+
taf y letus neu y popin nev y kyfryỽ hyn+
ny y eu hardymheru. Y lad y pryuet a|an+
er yg kyỻa. neu groth. y rei ny aỻant
kynnal na bỽyt na diaỽt namyn y chỽy+
du. Kymer ynỻefoliỽm. a|tharaỽ myỽn
gỽin mỽygyl. a|dyro y|r klaf o|e yuet.
Yn erbyn gỽenỽyn taraỽ dỽy gneuen
a|their o|r ffigys sychyon a dyro a deil y
rut. a|phymthec gronyn ar|hugeint o
halen. a dyro y|r claf ar y gythlỽng. Llyma
y petheu yssyd da rac y kic drỽc. nyt am+
genn alwm gỽynn. a valo yn plyor. a bỽrỽ
y ploor hỽnnỽ arnaỽ. Rac yr un ryỽ ky+
mer ỻyffant du. ny aỻo namyn cropyan.
a maed a gỽialen yny littyo. Ac yny chỽy+
do yny uo marỽ. a chymer ef a dot y my+
ỽn prideỻ. a|chae y brideỻ amdanaỽ hyt
na chaffo y|mỽc vynet aỻan. na|r gỽynt y
myỽn. a|e losgi yn|y brideỻ yny uo yn ỻu+
dw. a bỽrỽ y ỻudỽ hỽnnỽ arnaỽ. Araỻ
yỽ kymer gicuran yn|yr un ryỽ losgyat.
a bỽrỽ y ỻudỽ arnaỽ. Araỻ yỽ kymer
tỽrch dayar. a ỻosc yn|yr un ryỽ agỽed. a
bỽrỽ y ỻudỽ arnaỽ. yn yr un ryỽ uod gỽna
ludỽ o|gic dyn. o|r kyfryỽ le ac y bo y dolur.
o geỻir y gaffel o neb ryỽ fford. ac yn|yr
un mod a|hynny ỻudỽ carlỽng gỽynn
yn|yr un ryỽ losgyat ac y dywetpỽyt uchot
a|e uỽrỽ arnaỽ. Araỻ yỽ kymer y|saỽl a uyn+
nych o|benneu garỻec. a|ỻosc ỽynt ar laỽr
glan. a|phan vỽynt yn tanỻyt. diffod
ỽynt a|dafyneu mel. a gỽna ploor ohonaỽ

947

a bỽrỽ arnaỽ. a rỽym arnaỽ plastyr
ympenn y trydyd dyd gỽedy golcher.
berỽ vlaỽt rytc a|gỽaet hỽch y·gyt a|dot
hỽnnỽ ỽrthaỽ gỽedy golcher. ac ar war+
thaf hỽnnỽ. y plastyr a mel berwedic
a|r trayan o|halen. a|hynny beunyd.
araỻ yỽ. kymer gen march. a|r dannet
oỻ yndi. a ỻosc gỽpaneit o hỽnnỽ. a chy+
mysc ef a|phybyr. ac a blonec ac ir a|hỽnnỽ.
a thempra drỽy saes. a dot beunyd y plastyr
hỽnnỽ arnaỽ. hyt ympenn y pythewnos.
Araỻ yỽ kymer mel a melyn ỽy. ac arme+
nt. a blaỽt kyffeith man. a|e kymyscu
y·gyt a|e vỽrỽ arnaỽ. dỽyweith beunyd
prouedic yỽ. Mỽstart. da yỽ y|waret
gỽlybỽr annỽydaỽc. Da yỽ gyt a gỽin
egyr. rac brath neidyr neu lyffant.
Da yỽ rac y dannoed. Purhau yr em+
hennyd a|wna. Gostegu blodeu y gwraged
a|ỽna. a chwennychu bỽyt a|beir. a chadarn+
hau y|kyỻa. Da yỽ rac bolwyst. ac rac
syrthyaỽ gỽaỻt. ac rac dỽrd clusteu. a thy+
wyỻỽch ỻygeit. a|rac agarwed amranneu.
ac rac parlis. a|phetheu ereiỻ ỻawer.
K*anys trỽy ansodeu y trỽnc y geỻir ad+
nabot beieu dyn. a|e berigleu. a|e heineu.
a|e gleuyt o|beỻ ac o|agos. Yn|gyntaf ni a
uynnỽn dangos pa|beth yỽ y|trỽnc. Pedwar
ryỽ uoned yssyd y|r trỽnc. kyntaf yỽ sud y
gỽaet a gerda y leoed anyanaỽl o|r corf. Yr eil
y|r ymysgar y wneuthur y wassanaeth ynteu.
Y trydyd y|r gỽythi y gymryt amryỽ wlybỽr
y colera a|r fleuma. Y pedwyryd rann. y|r aren+
neu. drỽy wassanaethu y gỽlybyreu hynny
a|anuonir y|r chỽyssigen. Ac o|hỽnnỽ y gỽe+
lir hoỻ arỽydon cleuyt. ac ỽrth hynny o
achaỽs gỽlybỽr y trỽnc a|e liỽ. y|delir yr arỽy+
don|drỽc a|r rei da. O|r byd dyfyrỻyt trỽnc.
neu|debic y win coch. neu y win du. neu y
win gỽyrd. neu y olew. neu y waet. neu
y drỽnc aniueileit. ac os kywreint. a|edrych
yr achỽysson aghennreidaỽl hynn ac a|e deaỻ

 

The text Ansoddau'r Trwnc starts on Column 947 line 25.