Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 242v

Diarhebion, Mabiaith Hengyrys o Ial, Delw'r Byd

242v

974

S yrth march; y ar y pedwar|troet. 
Symudaỽ adef; rac drỽc [ y dyuot.
Seith mlynet y bydir yn darogan deỻi; kyn
Scribyl diryeit; ar|eithaf.  ~ ~ ~
T Ra ny mynno duỽ; ny lỽyd. 
Tyfhit enderic; o|e dorr. 
Trenghis; a vreuus. 
Tynghetuen; y wreic ot. 
Teir gỽers; gỽreic reỽyd. 
Talỽys; a veichỽys. 
Tyỻỽr; yỽ gobyr. 
Tra retto yr oc; redet y ure·uan. 
Tỽyỻit; ry|uygeit. Telittor; gỽedy halaỽclỽ.
Tỽyỻ trỽy; ymdiret. 
Tauaỽt; a tyrr yr ascỽrn. 
Tynnv bach; trỽy goet. 
Trydyd troet|y hen; y ffonn. [ aruaeth.
Tec tau; trỽy dymp. Trech tyghet; noc
Trech amot; no gỽir. 
Tỽynut greynyn; y rann. 
Trafferth ych; hyt echwyd. [ y gyfarỽs.
Trenghit lut; ny threinc golut. 
Trickit gỽr ỽrth y parth; ny thric ỽrth
Taỽedaedaỽc; teỽ y drỽc. 
Tywyỻ bola; hyt pan leueir. [ y deiỻon.
V n·ỻygeitaỽc a|uyd vrenhin; yg|gỽlat
Vn geinaỽc; a|dyly cant. 
Vntreỽ; o garchar. 
Vn arffet a|uac; y gant. 
Vn cam diogi; a|ỽna deu a thri. 
Vch penn; no dỽy ysgỽyd. 
Vylit; ny wyl y perchenn. 
Vyneb trist; drỽc a|ery. 
Vcher a|daỽ; gan drychin et cetera. ~ ~ ~
M *abieith hengyrys o ial. yr hỽnn a|el+
wit bach budugre. a gado fyfarỽyd*.
a gỽyd·varch gyfarỽyd. a|r hen wyrda a
dywaỽt y|diaerhebyon o|doethineb. hyt
pan veynt gadỽedic gỽedy ỽynt. y rodi
dysc. y|r neb a synnyei ar·nunt. kanys cry+

975

nodeb parableu ỻawer. a|synhỽyreu y kygho+
reu doethbrud. a|dangossir ar uyrder y|r
neb a|e|dyaỻo yn|y diaerhebyon. ~ ~ ~
A *Thro maỽr y|wybot a|e doethineb yn
anuon annerch y athro araỻ kyfarỽ+
yd yn ffyd y|drindaỽt. ac yn|ffrydyeu y doe  ̷+
thineb. a|r keluydodeu o seith naỽn yr yspryt
glan. a|gỽedy gorffenno oessoed y uuched
honn. ỻaỽenhau o|r seith gỽynuydedigrỽyd.
ac yn|yr wythuet kytwledychu. gyt a|r tat trin+
daỽt yn vndaỽt. Kann ytwyf yn ymberiglaỽ
yn|tywyỻỽch annỽybot. y·gyt a|r|rei ny wdant.
ỽrth hynny y gỽelir y mi wybot mal daỻ yn
dỽyn vy muched yn|drist gyueilornus. A|chan
atwen ynheu dy uot titheu yn|damgylchynedic
o diruaỽr oleuat doethineb. yd ỽyf ygyt ac e+
reiỻ yn adolỽyn gỽrychonen o|th fflamaỽl wy+
bot. pryt na|leihaer hi itti. ac anuon ohonot
attam ansodyat y|byt. megys y|myỽn claỽr.
kanys truan yỽ pob peth o|r a|ỽelỽn ni. wedy
eu gỽneuthur y·rom. a|niheu* heb adnabot
dim o·nadunt hỽy. ygyt a|r anniueileit disynỽyr.
Y  vab maeth y doethineb. yr hỽnn yssyd yn
chỽilyaỽ yn garedic yg|gordyuynder.
ac yn anodun gỽybot grymhau o iechyt
pob ryỽ gyfryỽ dyn. ac yn|y nef. yn|y|ỻe y mae
cudyedic tryzor y doethineb. edrych ar|duỽ
wyd y|gwyd. Ac ỽrth hynny pan vych|di yn sy  ̷+
chedic y sugnaỽ mer drud yn yr yscrythur yn  ̷
yr yscruthur yn gỽbyl. yttỽyt titheu yn|y dei  ̷+
syueit yn gedymdeithus. val y dyweit y diae  ̷+
reb; gỽlanha ar auyr. Mi a ysgythreis itt ffu+
ruf yr hoỻ uyt. ual y geỻych y welet a|th olỽc.
ual y|gaỻon y dyaỻ. val y gỽahanỽyt o|r defny  ̷+
dyeu kyntaf. A|r neges honno kyflaỽn yỽ o
lauur a|pherigyl. val yd atwaenost dy hun yn
weỻ no miui. auuryus yỽ ymi yn achubedic

 

The text Mabiaith Hengyrys o Ial starts on Column 974 line 36.

The text Delw'r Byd starts on Column 975 line 8.