Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 102r

Y Groglith

102r

Y *N yr amser hỽnnỽ y dywaỽt Jessu ỽrth y|disgyblon.
a wdaỽch chỽi y byd pasc gỽedy penn y deudyd. ac
y|rodir un mab duỽ y grogi. Yna yd ym·gynnullassant
tywyssogyon yr offeireit a|hyneif y bobyl hyt yn ỻys tyw+
yssaỽc yr offeireit. caiphas y enỽ. ac ym·gyngor a|orugant
am|dala iessu o vrat a|e lad. Ac yna y dywedassnt* na wedei
hynny yn|dyd gỽyl. rac tyfu kynnỽryf yn|y bobyl. ac eissyoes
ual yd oed Jessu yn bethania yn|ty sẏmon glafỽr. y doeth
attaỽ gỽreic a|ỻestreit o Jreit gỽerth·uaỽr genthi. ac yna yd
oed yr arglỽyd yn|gogỽydyaỽ. sef a|oruc hi dinei yr ireit
am y benn ef. a sorri a|oruc y|disgyblon o|welet hynny. a go+
vyn paham y coỻit yr ireit. ef a|eỻit heb ỽynt y werthu yr
ỻaỽer a|e rodi y anghenogyon. ac ynteu iessu a wybu hynny.
ac atteb udunt a|wnaeth. paham y sorrỽch chỽi ỽrth y wreic.
kanys ỻafur da a lauuryaỽd ỽrthyf|i. kanys yn wastat y
keffỽch chỽi anghenogyon y·gyt a|chỽi. ac ny cheffỽch vyui.
Yr ireit a anuones y wreic honn ar vyng|corff|i. arỽyd vyng
crogi a|oruc. Minneu a|dywedaf y chỽi ym|pa|le bynnac y
traether yr euengyl hỽnn y|r hoỻ vyt. ef a|dywedir ar y dedyf
hi. ry wneuthur o honn y gỽeithret hỽnn. Ac yna yd|aeth
un o|r|deudec ebystyl Judas yscarioth oed y enỽ att tywyssogy+
on yr offeireit y dywedut ỽrth·unt. Pa beth a rodỽch chỽi
ymi. a mi a|e rodaf ef y chỽi. ac ỽynteu a|ossodassant idaỽ
ef dec ar|hugeint aryant. ac odyna y keissaỽd ynteu kyff+
uryf ar y rodi ef. Y dyd kyntaf hagen y gouynnaỽd y dis  ̷+
gyblon idaỽ. pa|le y mynny di barattoi pasc ytt. ac ynteu
a erchis udunt ỽy vynet y|r dinas att nebun. a dywedỽch

 

The text Y Groglith starts on line 1.