Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 106v

Y Groglith, Efengyl Nicodemus

106v

lyorn diwethaf yn waeth no|r kyntaf. Ac yna y dywaỽt
pilatus. Y mae gennỽch chỽitheu geitweit. eỽch a chedỽ+
ỽch mal y gỽdaỽch. ac ỽynteu a aethant yn gadarn yng|kylch
y bed a|cheitweit y gadỽ r maen. Ac odyna gỽaỽr·dyd duỽ
sul y doethant meir uadlen a meir araỻ y edrych y bed. ac
yna nachaf diruaỽr gynnỽryf yn|y daear. kanys angel yr
arglỽyd a|disgyn·naỽd o|r nef. ac a|dynessaaỽd y trossi ac y
ymchoelut y maen. ac eisted ar·naỽ. kyffelyb oed y welet y
lucheden a|e diỻat mal yr|eiry. ac yna rac y ovyn y dechryn+
aỽd y keitweit. ac y syrthyassant mal meirỽ. ac y dywaỽt
yr angel ỽrth y gỽraged. Na vit ovyn arnaỽch. mi a wnn
panyỽ iessu yr hỽnn a|groget a geissỽch. nyt yttiỽ ef yma.
ef a|gyuodes megys y dywaỽt. Deuỽch y ỻe yd oed ef yn·daỽ.
eỽch yn gyflym a dywedỽch y disgyblon ac y bedyr y ry gy+
uodi ef. ac ef a|ỽch rac·ulaena yng|galilea. Yno y gỽelỽch efo
megẏs y dywaỽt y chỽi. Yn|y mod hnn y traetha ni+
chodemus am diodeifyeint crist. ac am y kyhudeityon a|r
athrot a|dystolaethassant yr Jdeỽon yn|y erbyn geyr bronn pilatus
Y *N yr vn·uet vlỽydyn eisseu o ugeint o amherodraeth
cesar amheraỽdyr ruuein. a|r decuet vlỽydyn o tywys+
sogaeth eraỽdyr uab eraỽdyr vrenhin galilea. seithuet
dyd o|galan ebriỻ. Sef oed hynny y chwechet dyd ar|huge+
int o uis maỽrth. Y bedwared vlỽydyn o gonsulatus ruffi.
Dỽy vlyned a|deucant o tywyssogaeth yr offeireit olimpi+
as y·dan Joseph a chaiphas. ual y hedy nichodemus ystory+
aỽr gỽeithretoed y diodeifyeint yn|ỻythyr efrei. ual y kafas
ynteu y gan tywyssogyon yr|offeireit. a|r idewon. nyt amgen.

 

The text Efengyl Nicodemus starts on line 19.