Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 125r

Ystoria Titus

125r

P *an yttoed pilatus o ynys pont yn raclaỽ yn Judea
yn|y dydyeu hynny yd oed amheraỽdyr yn ruuein
tẏber y enỽ. yn|yr amser hỽnnỽ y rodet yr arglỽyd. ac yn|yr
amser hỽnnỽ yd oed vedyannus y·dan yr amheraỽdyr heuyt
yn|dinas burdegal ym brenhinyaeth aquitan. yr honn a al+
ỽn ni gỽasgỽin. Hỽnnỽ a|oed gỽedy ry achub o grangk y
wyneb hyt y lygat. Ac yna yd athoed dyn o wlat Judea. na+
than y enỽ. mab y naỽm ẏsmaelites y borthmonnaeth
ac y newitwryaeth o|wlat y wlat. ac o vor y gilyd yng|go+
gylch y daear. ac o deruyn y deruyn. Hỽnn a anuonassei y+
na att yr amheraỽdyr parth a ruuein a ỻawer o da gan+
thaỽ y|r amheraỽdyr. Ac yna yd oed tiber yn orthrỽm o he+
int clafri yr ys naỽ mlyned. A gỽedy dyuot nathan trỽy
uordwy a·uon tiber. y doeth gỽynt gỽrthwyneb o|r deheu ac
taflaỽd ef y|r gogled. A|gỽedy ymardangu o·honaỽ a dyuot hyt
yn a·uon a elwit gỽaran yn|y ỻe y kyrchei honno y mor. ac
ar y|hyt y doeth hyt yn dinas burdegal. ac yd arganuu ti+
tus raclaỽ yr amheraỽdyr y ỻong. ac yr adnabu y hanuot
o beỻ. ac enryued uu ganthunt. kanny welsynt y chyfryỽ
eiryoet. ac anuon attunt a|oruc titus y erchi udunt dyuot
attaỽ. A govyn a|oruc titus idaỽ pỽy oed. Mi heb ef yỽ nathan
uab naỽn o genedyl groec wedy vy anuon o bilatus o ynys
bont y ruuein. a mal yr amheraỽdyr gennyf o wlat Judea.
ac y|doeth gỽynt gỽrthỽyneb ym. ac y|m|duc y|r ỻe hỽnn. ac ny
wnn J. pa|le yd ỽyf. Pei gaỻut ti heb·y titus kaffel ymi neb+
ryỽ uedeginyaeth. ae o ireideu ae o|lysseuoed a Jachau y weli
yssyd ar vy wyneb. mi a|th dygỽn di yn|y|ỻe hyt rac bronn

 

The text Ystoria Titus starts on line 1.