Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 132r

Buched Mair Fadlen

132r

*Pedwared vlỽydyn ar|dec gỽedy diodeifyeint yn arglỽ+
yd ni iessu grist. gỽedy daruot y|r idewon ỻebydyaỽ
styphan verthyr. a|deol yr ebystyl o ffinyeu a theruyneu
Judea. ac y amryuaelyon wledyd y gỽasgarỽyt ỽynt y
bregethu geireu duỽ. yd oed yn|yr amser hỽnnỽ y·gyt a
phedyr gỽr a|elwit maximinus. vn o|hen disgyblon yr ar+
glỽyd. yr hỽnn y gorchymynnaỽd pedyr idaỽ keidwadaeth
meir uadlen. A gỽedy dethol paỽb o|r ebystyl. yr idewon a
deholassant maximinus a meir uadlen. a lazar y braỽt
a martha y chwaer. a maximiỻa morỽyn martha. ac
atedemus uab daỻ. yr hỽnn a oleuhaassei yr arglỽyd y
lygeit. a ỻawer o gristonogyon ereiỻ y·gyt ac ỽynt a|uỽ+
ryaỽd y|r anffydlony·on idewon yn|y mor y myỽn hen ỻong
heb na hỽyleu na rỽyfeu. na raffeu y geissaỽ eu bodi. ac
o amneit duỽ a|e radeu. ỽynt a|vỽryỽyt y borthua a|elwit
marsli. ac ny cheffynt yn|y dinas neb a rodei letty udunt.
ac yn ymyl porth temyl y geu·dỽyweu y pressỽylyassant
ỽy. Pan weles meir uadlen y bobyl honno yn dyuot y
aberthu y|r geudwyweu y kychỽynnaỽd hitheu yn doeth
y hymadraỽd yn dec y phryt. ac yn diovyn y bregethu gei+
reu duỽ yn wastat. ac yna y doeth gỽr a gỽreic o|r wlat
a|oedynt anuab y offrỽm y|r demyl mal y keffynt etiued.
Yna y pregethaỽd meir uadlen. ac yd annoges udunt
ymadaỽ a|r geu·dỽyweu. A gỽedy bychydic o nosseu ef
a ymdangosses meir uadlen y wreic y tywyssaỽc trỽy
y hun. ac a dywaỽt ỽrthi. Paham heb hi a chi yn gyuo+
oethaỽc o|da a goludoed y byt y gedỽch seint yr arglỽyd

 

The text Buched Mair Fadlen starts on line 1.