Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 137r

Buchedd Martha, Purdan Padrig

137r

ỽrth anglad martha y lettywreic ef. a nyni yn deu a|e cla+
dyssam hi yr aỽr·honn. ac anuonỽch gennat ar hynt yn ol
vy modrỽy a|m menic gleissyon a rodeis yn ỻaỽ y cloch*
o|e cadỽ pan yttoedỽn yn ymbarattoi y gladu y corff. ac
yd edeweis yno ỽynt heb gof rac ebrỽydet y|m deffroassaỽch.
ac ỽynt a anuonassant yno. A phop peth o|r a dywaỽt yr esgob
a gahat yn wir. ac y dugant idaỽ y vodrỽy ac vn o|e venic.
a|r ỻaỻ a|gedwis y clochyd ganthaỽ yn|tystolyaeth ar vot
yn wir hynny. a heuyt y dywaỽt yr escob sant. gỽedy yr ang+
lad y doeth un o vrodyr y ty hỽnnỽ kyuarỽyd yn|yr ys+
gruthyr lan. ac y govynnaỽd yr arglỽyd pỽy oed y enỽ. ac
ny|s|attebaỽd ynteu namyn dangos ỻyvyr a|oed yn|y laỽ yn
agoret. ac yn hỽnnw yd oed yn ysgriuennedic y geireu
hynn. Y|m cof yn dragywyd y byd gỽirion vy ỻettywreic i
ac ny byd arnei ovyn clybot drỽc dyd·braỽt. A|gỽedy trei+
glaỽ hoỻ deil y ỻyuyr nyt oed dim yn ysgriuennedic yndaỽ
namyn hynny. A phoet trỽy eiryol y santes honno y delom
ninneu y vuched dragywydaỽl. ameN ~ ~ ~  
*Purdan padric yỽ hỽnn
Y  Braỽt henri yr hỽnn ỻeiaf o|r myneich. mab ufud
y|r tat a ennyn rod ufuddaỽt y·gyt a chyssyỻtedic
annerch y dat ef yng crist. y rac·damunedic arglỽyd y
henri abat o sartylei. O enrydedus dat. chỽi a|orchymyn+
nassaỽch ymi. anuon yn ysgriuennedic y chỽi yr|hynn a
dywedeis i y glybot y|n kyndrycholder ni o|r purdan. Hys+
pys yỽ y gỽnaf|i hynny yn vodlonach o aỻu y gymeỻ o
arch ych tatoly·aeth chỽi y gyflenwir y gỽeithret hỽnnỽ. ~

 

The text Purdan Padrig starts on line 19.