Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 158r

Dylanwad y Lleuad, Haul dydd Nadolig, Gwynt nos Nadolig

158r

dy vot yn drist na cheis waret ˄onyd y gan duỽ. 
Y naỽuet dyd o|r ỻoer. pob gorchỽyl o|r a|wnelych cryno
vyd. Pỽy|bynnac a ffoo ebrỽyd y keffir. Y neb a|glefycher
hir y byd claf. ac ef a|dieingk. Mab a|aner ef a|vyd kyfad+
nabydus. ac o vyỽn yr ỽythuet vlỽydyn ef a vaỽd o·nyt
damchwein. O|r byd ynteu deng mlyned ar|hugeint
ef a vyd kyuoethaỽc. Merch o|r genir. yr vn gyffelybrỽ+
yd. Yr hynn a|welych drỽy dy hun ebrỽyd y daỽ o vyỽn
y naỽuettyd. ac na|thebic y vot yn orwac. goỻỽng gỽaet
Y decuet dyd o|r ỻoer. pob peth o|r a|wnelych ac [ nyt da.
a dechreuych kynno hynny cryno vyd. dodi meibyon yn
ysgol da yỽ. Pỽy bynnac a|dygỽydo yn|y glafwely. ebrỽyd
y kyfyt. neu ynteu ny chyuotto vyth. Mab a|aner ỻawer
o|dir a grỽttra. Merch o|r genir hygar vyd. Gỽac vyd y
breudỽytyon. ac nyt da goỻỽng gỽaet. 
O *s duỽ nadolic y gỽelir yr|heul. ỻawenhau a|wna
gỽassanaethwyr duỽ. Os yr eildyd y gỽelir. eur ac
aryant a vyd amyl. Os y trydyd dyd. da vyd euryal y
dynyon. Os y pedwyryd dyd. ny byd ryuel ar y ỻeygyon.
Os y pymhet dyd. da vyd y gỽenitheu. Os y chwechet
dyd da vyd y coedyd. Os y seithuet dyd. amyl vyd y ỻa+
eth. Os yr wythuet dyd amyl vyd y pyscaỽt. Os y
naỽ·uet dyd. da vyd kymryd y deueit a|r ychen. Os y
decuet dyd amyl vyd yr aryant. Os yr vnuet dyd ar dec
marỽolyaeth ar y dynyon a arỽydockaa. Os y deudecuet
clefytyeu a|arỽydockaa. 
N * adolic o|r byd gỽynt. Yn|y vlỽydyn honno y

 

The text Haul dydd Nadolig starts on line 16.

The text Gwynt nos Nadolig starts on line 27.