Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 1r

Ystoria Lucidar

1r

G *weithret y ỻyuyr hỽnn a berthyn ar dỽy berson.
Nyt amgen. ar disgybyl yn govyn. ac ar yr athro
yn atteb. a|r disgybyl a|dywaỽt ual hynn. O dydi
glotuorussaf athro. mi a|archaf ytti atteb ymi yn dilesc ar a
ovynnaf i ytti ar anryded y duỽ a|r eglỽys a ỻes y minneu.
y meistyr a|dywaỽt. MagisterMi a|e gỽnaf herwyd y gaỻwyf. ac ual na
ỽrthrymo y ỻauur hỽnn viui. discipulus Ef a dywedir na wyr neb beth
yỽ duỽ. ac ef a|welir ymi bot yn dywyỻ adoli yr hỽnn ny|s gỽdam.
ac ỽrth hynny o·honaỽ ef. y dechreuỽn ni. ac yn gyntaf dywet ti
y mi beth yỽ duỽ. Magister Mi a|e dywedaf ytt herwyd ual y mae kenny+
at y dyn y wybot. Y ryỽ aỻu ysprydaỽl yỽ duỽ kymeint y hyna  ̷ ̷+
ỽster a|e degỽch ac y damuna y|r engylyon y rei yssyd yn wastat
degach seithweith no|r heul edrych vyth yn wastat arnaỽ heb or+
ffowys. discipulus Pa ffuryf y|dyeỻir y drindaỽt yn vn duỽ. Magister Edrych di
ar yr heul. yn|yr hỽnn y mae tri|pheth. nyt amgen gallu tanỻyt
a goleuni a gỽres. ac ny eỻir eu gỽahanu. kanys pei mynnut
gaỻu o·honat dỽyn y gỽres ny bydei heul. neu pei dygut y goleu+
ni ohonaỽ ny bydei heul. Drỽy y tan y dyeỻir y tat. drỽy y go+
leuni y dyeỻir y mab. drỽy y gỽres y dyeỻir yr yspryt glan. discipulus
Paham y gelwir ef yn dat. Magister Am y vot yn ffynnaỽn ac yn vo+
ned y bop peth. discipulus Paham yn vab. Magister Am y vot yn doethineb y|r
y*|r* tat. megys y goleuni yn|yr heul. discipulus Paham yn yspryt glan.
Magister Am y vot yn garyat y bop vn onadunt. nyt amgen. y|r|tat ac
y|r mab ac y|r yspryt glan. ac yn|ỻafuryaỽ onadunt yn dragyỽ+
ydaỽl. O|r tat. a|thrỽy y mab. ac yn|yr yspryt glan y byd pob peth
y tat yỽ cof. y mab yỽ dyaỻ. yr yspryt glan yỽ yr ewyllys. discipulus
Pa le y mae duỽ yn kyfanhedu. Magister Mi a|e dywedaf ytt. kyt boet

 

The text Ystoria Lucidar starts on line 1.