Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 56v

Rhinweddau Gwrando Offeren, Ystoria Adrian ac Ipotis

56v

Pymhet yỽ ot a dyn y|r purdan. gorffowys a geiff yn gyhyt a  ̷
phob offeren o|r a|warandaỽaỽd.  ~ ~ ~  
Rinwedeu gỽelet corff ynt y rei hynn. pan|ganer offeren.
madeu ytt dy vỽyt ampryt y dyd y gỽelych. Dy ymadrodyon
diffrỽyth ny choffeir ytt. Anudonev   an·wybot ytt. ny|th geryd+
ir am·danunt. Ny daỽ angeu deissyuyt ytt y dyd hỽnnỽ. O|r by  ̷+
dy marỽ y dyd y gỽelych breint kymunaỽl a|vyd arnat y dyd
hỽnnỽ. a hynny o achaỽs kymryt y bara offeren. Tra waran+
dewych offeren sul ny henhey kyhyt a hynny. Pob cam o|r a
gerdych y gyrchu dy offeren sul. angel a|e rif ytt. ac am bop
cam gobrỽy a geffy. Ny thric dryc·yspryt ygyt a|thi hyt tra vych
yn kyrchu offeren sul. [ O|th o·gyfarch dy|ssul. a|th ovynnaf
ar|dy vul. pa|wnaf am offeren sul. [ Offeren sul os keyd. drỽy
ffyd a|chret a|chrevyd. gỽynn y vyt dy gyweithyd. [ O|th gy  ̷+
varchaf o difri. a|th ovynnaf trỽy deithi. pa wnaf o|r bydaf
hebdi. [ O|r bydy hebdi heb lauur arnat heb anghenn. hyt
yr wythnos na chward wen.  ~ ~ ~  
Jpotis weithon y gelwir hỽnn ~ ~ ~  
P *ỽy|bynnac a|vynno dysgu doethineb. ac ysprydolyon or+
cheston. gỽarandawet ar yr ymdidan a|r amovyn a|o+
ruc angcredadun amheraỽdyr a vu gynt yn ruuein uaỽr.
a|hỽnnỽ a elwit adrian amheraỽdyr. Sef y|doeth mab ad·vỽ+
yndec ac yspryt nefaỽl yndaỽ. a|gostỽng rac bronn yr am+
heraỽdyr ar|dal y lin. a|chyfarch gỽeỻ idaỽ a|oruc y mab o ga  ̷+
redigaỽl lewenyd. A|r amheraỽdyr a|e hattebaỽd drỽy u vuỻta*+
ỽt waredogrỽyd. a|govyn idaỽ o pa le pan|dathoed. Neur doe+
thum heb y mab y ỽrth vy mam a|m tat yssyd oruchaf Justus

 

The text Ystoria Adrian ac Ipotis starts on line 19.