Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 80r

Ystoria Adda ac Efa, Ystoria Adda

80r

nediweu yr arglỽyd. gỽedy hynny y doeth adaf att y wreic.
ac y kafas mab yn ỻe abel. Ac yna y|dywaỽt ˄ef. eua neur gefeist
uab yr aỽr·honn. ac yd|oed abel yn|deudeng|mlỽyd ar|hugeint
a|chant pan las. a gỽedy ỻad abel y bu dỽy vlyned ar|hugeint
a chant hyt pan anet seth. Seth a|vu try·chant mlyned
yn vyỽ. ac ef a vu idaỽ deng|meib ar|hugeint. ac y gain y
bu tri|meib a their merchet. A gỽedy hynny yd aeth adaf
y lynn ebron.  ~ ~ ~   ystorya y wir|groc. 
P *ỽy|bynnac a vynno gỽarandaỽ a gỽybot o|r wir
groc o pa|du pan|doeth. ac o pa brenn y gorỻỽydy+
aỽd. a pha|gyhyt y|bu ir y prenn. a phỽy a|e duc y gaerus+
salem. govynnet ymi o gedymdeithyaỽl ystyryedigaeth. a
mi a datkanaf idaỽ y wirioned megys y keffir yn ysgriuen+
A Daf yn kysseuindat ni. pan vỽry +[ nedic yn ỻadin.
ỽyt y maes o baradỽys daearaỽl am y bechaỽt a|dot+
es ỻef uchel am drugared duỽ. a duỽ o|e waredogrỽyd a|e gỽ+
isgaỽd ef o ryỽ wisc a|elwit perizoma. sef oed honno ryỽ
bilis o deil yn ỻe gỽisc. a hynny a anuonet idaỽ ef o lygat
y drugared yn amled o amser. ac odyna y doeth ef a|e wre+
ic y dyffryn ebron. Ac yno y godefaỽd ef lawer o draỻaỽt
a govit trỽy chỽys a|ỻauur y gorff. ac yno y creaỽd ef o|e
wreic deu vab. Cain ac abel. a|r deu vroder hynny herwyd
gỽastatrỽyd eu|tat a|gyuodynt y aberthu bop blỽydyn y|r
mynyded. a dodi eu hoffrỽm yn|y tan a|wneynt. a duỽ a
gymerth yn vodlaỽn offrỽm abel herỽyd cadỽ o·honaỽ
dedyf iaỽn. ac offrỽm kain ny|s|kymerth ef yn vodlaỽn. ac
o achaỽs hynny y kymerth kain gynghoruynt yndaỽ ef

 

The text Ystoria Adda starts on line 9.