Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 5r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

5r

*namyn o gytkam a chellweir careat. Ar neb a ganmo+
leis. i. eb hi heuyt na|s henweis y ỽot yn dewrach nac
yn haelach no thi; namyn bot yn vwy y swllt a|e niueroed
no|r tau di; Ac yn. ol yr ymadrodeon hynny. digwydaw ar
y glinieu a oruc y ỽrenhines ac erchi trugared yr brenin.
A chynnic y llw idaw gan y ỽeint a vynnei o reith panyw
o ware y dywedassei. ac nat ir kiwilyd na gwradwyd. ~
Ar nyt arbeto idaw e hun eb y brenhin namyn trwy gyw+
ilid llad y eneit; ny dyly hwnnw drugared. a|thitheu
rait ỽyd yt. mynegi y mi y brenhin a dywedeist di. Pa
furyf eb y ỽrenhines y gallei bot mynac ar y kyuyriw
ỽrenhin ny allet y gaffel. Ac yna y llidiawd y brenin
yn ỽwy no chynt. ac y|tygawd y goron y|deyrnas
ony henwei hi. y brenhin. yr ry grybwyllassei y lledit
y phenn yn diannot. Pan gigleu y ỽrenhines llw y br+
enhin trwy y|lit; yd atnabu bot yn|dir idi henwi y
brenhin yr grybwyllassei. yr hwnn a oed well genthi
pei hydawei amdanaw. Anrydedus ỽrenhin eb hi
dyro ym ganneat yw henwi. Hu gadarn yr hwnn ysyd
yn llyweaw amerodraeth gorstinabyl a grybwylleis. i.
yr hwnn a gigleu y ỽot yn gyn gywaethocket ac nat
oes a|e gwyppo eithyr duw y gwr a wyr riuedi yssyd
o dyuawt yn y weilgi. ar gwellt ar deil ar syr. yr hwnn
a gigleu bot yn gyn amlet y|niueroed. ac nat oes tyl+
wyth ỽn brenhin a gyfelypo ỽdunt eithyr y tau di;
yr hwnn a gigleu y ỽot yn gyn deket ac y tric arnaỽ
golwc pawb o|r a|e gwelo; o digriuet ganthunt edrych
arnaw. Os gwir a|dywedy eb y brenin; digeryd wyt
os geuawc ỽydy ditheu; mal y gweda am euawc. ef a+
th lebydiir yn diannot. ac ỽal nat annotter yt a heydy+
ch am dy gelwyd. Nyt annodaf inneu gonweaw* yr hu
yr grybwylleist di. Pan daruu llewenyd y goron yn
saint ynys. Yd ymchwelawd chiarlys y baris. ac yd
eistedawd yn|y neuad ỽrenhinawl. a|e wyr da yn|y gylch

 

The text Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen starts on line 1.