Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 36r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

36r

*A Gwedy  
y wyr oc eu blinder yd  yr  ar gof
y edewit yr pedriarch y Tyrenawd parth ar yspaen
ac anneiryf luossogrwyd ganthaw. y gwplau yn|y lle
hwnnw y edewit. Ac ny orffwyssawd ef saith myly+
ned o auylonydu ar y paganieit anfydlawn. Y di+
nessyd ar keiryd ar kestyll kedyrn a diwreidiawd
a hyt y mor yr yspaen nyt edewis ef gedernyt heb
y diua eithr sarragis nac a allei ym·gynnal rac+
daw ynteu. Y dinas hwnnw a oed ar benn mynyd
uchel diffwys ỽal nat oed ford y oresgynnwyr. y
dyuot attaw Ac yn y dinas hwnnw yd oed marsli
ỽrenin yr yspaen yn gwledychu yr hwnn pet ỽei
ganthaw fyd gatholic ni ellid caffel gwr bruda+
ch na gwell noc ef. A chemaint ac a oed gantho
o ragoreu ac ethrylith ym|petheu ereill hynny
oll a oed ganthaw yn erbyn fyd gristonogawl
a rwymedic o gwbyl y diwyll mahumet yn lle
duw idaw. Ac yno eissioes yd oed ef yn ouynhau a
chynnwrw mawr arnaw. o hyrwydder chia+
rlymaen a ry|distriwassei o|e gedernyt y|dinas+
soed a|e geiryd a|e gestyll. Ac yn aryneic gan+
thaw yn|y diwed gallu o·honaw darostwg y
dinas yd oed ynteu yndaw. Wrth hynny dyf+
ynnu. y wyrda a oruc y gyt y ymgygor o ba
rat neu o ba ystryw y gellynt wy. wrthwy+
nebu. y rwthr Chiarlymaen. canyt oed ga+
nthunt gallu yw wrthlad o gedernyt.
A wyrda dosparthus eb·y marsli. agenn
oed yni yr awr honn weithret brud. a phwy
bynnac y bo doethinep ganthaw ymaruae+

 

The text Ystoria Carolo Magno: Can Rolant starts on line 1.