Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 53r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant, Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

53r

y dyghetuen yn estynnu y llaw y gyt ar anfydlawn
a ladawd ar ỽn tu brengar a gwimwnt o saxonia
ac y astorius y gyt ac wynteu. A gawr a dodes y
paganieit ar y freinc. ac wynteu o ỽn ỽyryt a|ar+
ganỽuant vot y paganieit yn mynet trostunt
ac yn eu kywarsagu yn ormot. Ar kwynuaeu. hyn+
ny a gyfroassant clustyeu rolant ar dolur a llit; A|ph+
an arganuu grandon ef yn lletawwynaw y ỽa+
rch y tu attaw ymbaratoi y fo a oruc. ac eissioes
ragot y foyawdr a oruc rolant. o dyrnot durendard
y gledyf a|e trewis am y wregis trwydo a|thrwy y
arueu. a thrwy y kyfrwy ar march yny oed rann o
bop parth yr kledyf. ar gwahaneat hwnnw a lewe+
nhaawd y freinc. ac a dristaawd y paganieit. A gw+
edy llad eu twyssoc y foassant. ac y hymlynawd ro+
lant wynteu. ar llu anfydlawn a digwydawd. yn
ỽydinoed. Ac ny bu lauur ar y budygoleon namyn
llad y gniuer hwnnw canys mwy o lawer oed riuedi
y neb a ledit no|r neb a|e lladei. Ac yna y diffygeawd
y kledyueu ar arueu ereill ar y freinc. ac odit oed
o·nadunt y bei defnyd idaw y emlad. Ac yna y doeth
cof vdunt eỽ kyrn. ac aruer o·nadunt yn lle kle+
dyueỽ. ac uelly y kwplaassant y vrwydr. trwy. gy+
rn. y gnoteit gwyr y ỽrwydyr. Ac uelly y llas
y paganieit. ac ychydic o·nadunt a diaghassant
o dwylaw y freinc. ac a diagei ny orfwyssei o|ffo
yny delei ar eỽ brenin. Ac ny thebynt* yr eu ham+
let. yn gynyrchawl. bot yn diogel vdunt yno rac
ouyn y freinc. Ac yna fo a oruc pawb o|r saracini+
eit y a·dan olwc rolant.*sef a oruc ynteu wedy na
allei neb o|e elyneon nac o|e gymydeithion. ymadis+
gwyl o boptu idaw. Ac ar hynny dywanu ar sara+
sin du diauylic gwedy diffygeaw o|r ymlad yn llechu
y|mewn llwyn. A|e daly. a nydu pedeir gwialen oc
eu gwreid. a|e rwym·aw yn difleis ac wynt. a|e adaw
uelly wrth y prenn. Ac ar hynny drigiaw y benn brynn

 

The text Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin starts on line 30.