Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 115

Ystoria Lucidar, Gwlad Ieuan Fendigaid

115

nna y|lleill o|vwyhaf arẏneic a|megys y|byd y|rei hynn yn kanv o|dẏ+
wededic lewenyd velly yd vttaa y|lleill o|r trẏstwch* trvanaf heb trang heb
orffen kas dvw a gaffant am|geissaw llesteirẏaw adeilat y|dinas ef hyt y
gellynt a|chas yr engylyon am lesteiryaw cwplav ev rif hẏt y|gallassant
a chas y nef newyd a|r dayar newyd a|phob creadvr am lesteirẏaw gwe+
llav ev hansawd tra|y|gallassant a|chas yr holl seint am lesteiryaw vdvnt
yn ev gwrthwyneb megys na ellir medylyaw na chredv meint llewe+
nẏd y|rei vchot velly ny ellir kyffelybv na traethv meint poenev
y|lleill Ac am hynny y|gelwir wynt yn|gyfvyrgolledigyon am ev
dygwẏdaw y wrth vvched dvw Nẏ dyallaf|i hẏnnẏ pann adeilawd
dvw newad* vrenhinawl idaw y|llithrawd y|paret pann dygwydawd yr
engylẏonn A|phann vynnawd dvw y|gyweiraw y mein byw ẏ|adeilat
hwnnw Ac y|esgẏnnv ẏn|y gerbyt a|wnnaeth ef a|dwẏn y|mein attaw
lawein* o|vin* ac adaw y|rei a|dygwydawd. Y|kerbyt yw y|petvar angel+
ystor a|r ebystyl yw y|mein a|dynnassant yndaw y|grist oc ev pregeth ar
hẏt y|bẏd. Ac a|gynnvllassant llawer y adeilat y|dvw Y rei a|dẏgwydawd ny
chretto yn iawn megẏs y|dywedir wynt a|aethant y|wrthẏẏm* ni kanny
hannhoedyn ohonam ni Y rei a|dvcpwẏt yno a|gyfvlehawt yn adeilat
llys nef megys mein pedrogyl drwẏ y|gorvchaf seer* Sef yw y|rei hyn*+
ny yr etholedigyonn a|lywennhaant o|r petwar nerth pennaf nyt am+
gen prvdder. A|chedernnyt A|chyfẏawnder a|chymedrolder O|rei hynny
y|kyweirir mvroed karvssalem Y meiein* ereill garw heb gaboli a|vv anaf
gann y|pennssaer nẏt amgen no rei ennwir a|vyrywyt yn tan vffern
Y rei gwirion a|diengis odẏno a|vyd mvr kadarnn y|grist drwẏ lywenẏd
tragywydawl. Amen. Dvw a|th gẏfvlawnno tithev orvchaf athro o|ogo+
nyant y|seint. A gwelet ohonat brenhin nef yn|y nef yn anryded a|daoed
karvssalem yn holl dẏdẏev dy|vvched Amen Ac velle y|tervyna y lly+
vyr hwnn. ~
L *l˄yma lẏuyr a|anvones brenhin yr yndia y|amherawdẏr constantinobyl
yn|yr hwnn y|dyellir llawer o amryuaelon bethev odidawc ac yndaw
y|mae pethev newyd. A|pethev nẏ|chlywẏspwẏt yn llyvrev ereill eiroet
Ac nẏ cheffir A|llyma grym y llyvyr hwnnw
Jevan offeirat o|gyvoeth a|nerth dvw yn arglwyd ni iessv grist bren+
hin y|dayrawl vrenhined Ac arglwyd yr arglwydi y|r Gwr yssyd yn
lle dvw nẏt amgen y|lywawdẏr rvfein yssyd yn anvon annerch A|lly+
wenẏd o|rat prydest A|trwẏ hẏnnẏ gann ysgynnw* ar bethev a|vont
vch Ef a|venegit vrth yn mawrwrdaeth ni y|carut ti yn arderchog+
rwyd ni Ar amled yn gorvchelder ni A|ni a|adnabvam drwy yn

 

The text Gwlad Ieuan Fendigaid starts on line 29.