Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 12

Epistol y Sul, Rhybudd Gabriel

12

o|e holl weithredoed Ac velle y|mynhaf ẏ chwithev orffwys o|weithredoed
bẏdaỽl pawb rẏd a|chaeth A|chadw dyd Svl o|bryt nawn dvw sadwrnn
hẏt pan gẏfvotto yr hevl dvw llvn Nev vinhew a|ch|ẏmelldigaf geir
vornn* vẏn tat ysẏd yn|ẏ nef. Ac ny wledchwc* ẏgẏt a|mi nac ẏgẏt a|m
engelẏon ẏn teẏrnnas gorvchelder nef Ac onnẏ chedwch gẏỽirdeb tu
ac at ẏch|alldrawonn a|ch·adw dvw Svl yn gẏfnodedic dilavvr Ma
annvonaf tẏmestloed ar·nawch. Ac ar ẏch|llavvr hẏt pan periclont ac
na|chaffoch ẏmborth diofvut Dẏgwch ych degemev ẏn gẏwir y|heglw+
ys. i. trwy eỽyllvs vuchedawl. A phỽy|bennac nẏs dẏcho* ẏ degwm
yn gẏwir o|r da a venffycẏawd dvw idaw ef a|geiff var dvw ar||gorff
a|e eneit. Ac nẏ wyl bvchel* tragẏỽẏdawl ẏn|ẏ lle ẏ|mae yn gobeith+
aw e|welet Namẏn newẏn a|uẏd arnvnt kanys pobẏl agkredadw
ynt yn defnẏdẏaw barnnew vffernnawl vdvnt A|mẏnhev nẏs madev+
haf vdvnt vẏ gorchẏmẏn·new. i. Pw|bynnac a|gattwo dvw Svl san+
teid Mi a|agoraf fenestri nefoed Ac amlahaf pob da vdvnt o|lavvr y|dw+
ylaw ac a|hwẏhaaf eu|blwynẏded ẏn|ẏ bẏt hwn yma trwẏ yechẏt a|lla*+
wnyd daẏaraỽl Ac nẏ bẏt travlvdẏeu* govalvs ẏn|ẏ werin A mi a|vy+
daf gan·orthwwr vdvnt Ac ỽyntev a|vẏdant lawyach y|mynhew
A|gwẏbẏdwch y|mae mi ẏsẏd yawn arglwẏd Ac nat oes arglwẏd
namẏn mi kanys mi a|dileaf pob drwc a|gofveileint ẏ|wrthywch ony
bẏd offeireat nẏ traetho yr ebostol hon y|m pobẏl. i. ae mẏwn eglwys
ae mẏwn dinas bẏmar a|disgẏnn arnaw tragẏw·ẏdawTraethent y|r
pobyl val ẏ|crettont ẏn dvw Svl arbennic Ac y|gallont haeddw trv+
gared nefaw* kanẏns* dvw e|hvn a|anvones ẏn ẏscrivennedic rẏbvd
hwnnw y|r pechadvrẏeit hẏt ar allawr eglwẏs peder a|phawl yn ruf+
ein o|rẏbvdẏaw am|weith svlyeu Aveleu* Rẏhvd* gabriel angel
at veir yw hwn pan disgẏnnawd iessv grist ẏn||brv hi
E *f anvonet Gabriel angel ẏ|gan dvw y|dinas o|alilea yr hwa oes
y|enw nasared at wẏrẏ briawt y|wr yr hwn a|eod* y|enw Jos+
eph o|lwyth dauid Sef ẏw hẏnnẏ o|thẏlwẏth dauid Ac enw y|vorwyn
oed veir A|mynet ẏ|mẏwn a|orvc yr angel attei a|dẏỽẏdvt henpych
gwell gẏfvlawn o|rat ẏ|mae yr arglwẏd ẏgẏt a|thi benndigedic wyt
ti yn| gwraged Mal ẏ kiglew hi Hithev a|gẏnv hyruawd* ẏn|
ymadrawd ef Ac a|vedẏlẏwd* py|ryw annerch oed honno a|r angel
a|dywat wrthi nac ofvẏnnya di veir ti a|ge·ueist rat y|gan
dvw A|llẏma yd arvollẏ ti y|th vru vab a|th* a|elỽẏ ẏ enw iessv
yr hwn a|uẏd mawA mab ẏ|gorvchaf ẏ|gelwir Aef a|ryd idaw
arglwyd dvw eistedva dauid y|dat ac a|wledẏcha ẏn tẏ iago tragywy+

 

The text Rhybudd Gabriel starts on line 28.