Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 36

Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw, Ymborth yr Enaid

36

annaethv dvw a Rinwedev yr eglwẏs Seithvet Rinwed yw priodas a|hon+
no a|wnnaethpwyt yr dibechv kytknawt rwg gwr a|gwreic Ac yr ennill
plant y wassannaethv dvw~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
G Wedy gwẏppo dẏn nerthoed a|grymẏant rinỽedev yr eglwys Ac arver
ohonvnt trwẏ perfeithrwyd Delyedvs yw idaw wybot Seith
weithret y|drvgared yr gobrwyaw idaw nef Sef yn ẏ|gweithredoed hẏnny
Rodi bwyt y|newynawDiawt y|sychedic llettẏ y bellẏnnic Dillat y|no+
eth Gofwyaw|claf Rydhav carcharawCladdv y|marw Ac ar ny allo
gwnnevthvr y|seith weithret hẏnnẏ yn gorfforawarall a kyghor yw
idaw y|gann y|seint gwnnevthvr Y pvmb gweithret hyn yn ysprydawl
kyghori annoeth a|e lessav A|chospi enwir yr y|dyscv A|phob trist galarvs.
ẏ didanv kyt·dolvrẏaw a|gwan trwẏ y|garv a|thros pob aghẏfnerthvs gwe+
diaw ar dvw y|drvgarhaw vrthaw ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
L *Lyma y drydẏd ran o|r llẏvyr a|elwir kyssegyrlan vvched a|enwir
ymborth yr eneit Ac yndaw y mae teir ran gwahanredawl
|ran gyntaf a|draetha am ẏ|gwydẏev gocheladwẏ ar gampev arver+
S ef yw yr rei hynny y seith pechodev marwolyon kanẏs [ adwẏ
aghev a|barant y|r eneit. Ac am hẏnnẏ y|gelwir wynt yn varwo+
lyon Sef yw anghev yr eneit gwhanv* dvw y|wrthaw yr hwn ysyd
vẏ·wẏt y|r eneit kanẏs megys y|bywhaa yr eneit. y. korff a|hebdaw y|ma+
rwheir velly y|bẏwhaa dvw yr eneit a|hebdaw y|byd marw Ac velly
aghev y|r eneit yw gwahanv dvw y|wrthaw drwẏ bechawt mar+
wawSeith brifvwyt pechawt. Marwawl. ẏsyd Ac a|ellir ev dyall Drw
vn|geir seith·lẏthẏrawc gan gemryt geir kyfann o bop llẏthẏren o|r
geir Sef yw y|geir bakagill o|r. b. kemer balchder o|r a kẏmer angawi*+
deb o|r. k. kẏmer kyghorvẏnt o|r a arall kemer aniweirdeb o|r g. kymer
glẏthineb o|r ll kẏmer llesged Ac velle kẏmer o|r vn|geir y seith brif+
wẏt pechawt bakagill yn ladeyg yntev saligia ~ ~ ~ ~ ~
T Raether bellach am bop vn ar neilltv drwẏ dangos hyspẏsrwyd am
bop vn ohonvnt. Ac ev keighev Ac yn kyntaf am valchder yr hon
ysyd dechrev o bop drwc balchder yw gormod karẏatchwant trahavs
wrth vaw˄rhav priawt bersonn drwẏ wydyvs vchelder medwl y dremẏ+
gv a vo is Ac annodef a vo vch a|mynnv ystwg ẏ|kẏfvch a|bot yn ar+
glwyd arnaw vn geinc ar|bẏmthec ysyd y|valchder nyt amgen Ym+
wẏchyaw. bocsachv ymdyrchavel annostwg drvdanyaeth ymchwydaw
kynnhennv annodef anvfẏdawt tremyc rac ymgymrẏt kellweir gev+
grevyd trallavaryaeth tra·achvp klot|orwac ymwychyaw yw na odefer
neb yn vch nac yn|gyfrad bocsachv yw ymwnevthvr o|dyn y|vot y ei+
daw y|peth nyt ydiw Ymdyrchavel nev anvffvder* yw ymragori ar

 

The text Ymborth yr Enaid starts on line 14.