Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 62

Ystoria Adrian ac Ipotis, Ystoria Lucidar

62

chein vdvnt ac nẏ eilleis. i. y|neccav rac bot yn pechawt ym kvdyaw
ẏn|ẏ dayar y|gwllt* a|orchẏmynnwẏt ym ẏnẏ vo ẏ|llafvr hwn yn lles
yn yr awr honn Ac y|rei a|del yn holl wrth hynnẏ Mi a|orchymẏn+
naf Ac a|archaf y|r neb a|e darlleo wediaw dvw drossof Enw y|llyvẏr
hwn yw lvcidar Sef yw hynny golevlẏvẏr kanẏs ẏndaw y|golev+
heir amryfvalyon dywẏllyon bethev Nẏ mynegẏs ynhev vy enw
vy|hvRac gwallẏgyaw y|gweithredoed hyn o|genvigen archet hagen
y|darlleawdẏr yscrivennv ẏn|ẏ nef enw y|neb a|e gwnaeth Ac na|dileer
y|enw o|o*|lẏvyr y|vvched Grwndwal y|gweith hwn a|ossedet ar garrec
Sef yw hẏnnẏ crist a|r holl weith wedẏ hẏnnẏ Ar pedwar piler
a|r piler kynntaf a|drẏcheif awdvrdawt y|proffwẏdi Yr eil a|wastatta
teilygdawt yr ebystyl Y trẏdẏd a|gadarnnhaa yr ysponnwyr Y|pedwer+
yd piler a|sefvydla kallonn gywreinrwyd ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
G *weithret ẏ|llẏvẏr hwn a|berthynn ar dwy berson nyt amgen
Ar disgybyl yn govyn Ac ar yr athro yn attep a|r disgẏbẏl
a|dywat val hynn O|dẏdẏ glotvorvssaf athro mi a archaf ytti attep
ymi yn|dilesc ar a|ovynnaf. i. ytti r anryded y|dvw a|r egwẏs* a|lles
y|minhev Y meistẏr a|dywat a*|dywat* Mi a|e gwnaf herwyd y|gallwyf
Ac val na orthrẏmo y|llavvr hwn vivi ˄Discipulus Ef a|dywedir na|wẏr neb beth
yw dvw Ac a|welir hynny bot yn dywyll adoli yr hyn nys gwddam
Awrth hynny ohonaw ef y|dechrevwn ni Ac yn gyntaf dywet ti
ymi beth yw dvw ˄Magister Mi a|e dywedaf yt herwyd val y|mae kennat
y|dẏn y|wybot Y|ryw allv ysprydawl yw dvw kymeint y|hẏnawster
a|e degwch Ac y|damvna yr eglyon* yr rei ysyd yn wastat degach seith
weith no|r hevl edrych byth yn wastat arnaw heb orffwys ˄Discipulus Pa|fvryf
y|dẏellir y|drindawt yn vn dvw ˄Magister Edrych di yr hevl yn|yr hwn y|mae tri
pheth nyt amgen gallv tanllyt a|golevni a|gwres. Ac nẏ eillir ev gwa+
hanu kanẏs pei mynnvt y allv ohonav dwẏn y|gwres ny bedei* hevl
nev o|dygvt y|golevni ohonaw ni bei hevll.  Drwẏ ẏ|tan y|dyellir y|mab
drwẏ y|gwres y|dyellir yr yspryt glan ˄Discipulus Paham y|gelwir ef yn dat
˄Magister am|y vot yn ffynnẏawn. Ac yn vonhed ẏm pob peth. ˄Discipulus Paham yn
vab˄Magister am|y vot yn doethineb y|r tat megẏs golevni ẏn|yr hevl ˄Discipulus Paham
yn ysprẏt glan ˄Magister am|y vot yn garyat ẏ|bob vn o·honvnt nyt amgen
y|tat Ac y|mab Ac y|r yspryt glan. y|byd Ac yn llavvryaw ohonvnt
yn tragẏwydawl o|r tat a|thrwy y|mab Ac yn|yr yspryt glan y|byd pob
peth y|tat yw kof y|mab yw dyall yr|yspryt glan yw yr ewylys ˄Discipulus Pa|le
y|mae dvw yn kyfvannhedv Magister Mi. a|e dywedaf yt kẏt boet ef ym|pob lle
herwẏd gallv. Eissoes yn|y nef dyallvs y|mae y|allv ef a|e gedernnẏt

 

The text Ystoria Lucidar starts on line 14.