Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 153r

Brut y Tywysogion, Brut y Saeson

153r

665

o achaỽs dydyeu y diodeifyeint
a|oedynt yn agos. a|r dyd hỽnnỽ y
goresgynaỽd rys uab maelgỽn
gantref penwedic. a gruffud uab
maredud gymỽt meuenyd. 
 
Dywededic yỽ hyt hynn. o vrutt
y|tywyssogyon. ac o vrutt y saeson rac ỻaỽ.
G *ỽedy kadwaỽdyr vendigeit.
a goresgyn o|r saesson ynys
brydein. yn seith brenhinyaeth y
rannyssant. o|r rei y bu yn gyn+
taf elly brenhin esex. Yr eil vu
selin brenhin sỽthsex. Trydyd vu e+
dylbricht brenhin keint. Pedwyryd
vu Redwalt a|oed vrenhin ar vlaen+
eu ỻoegyr. Pymhet vu etwin
vrenhin north hỽmbyrlỽnd. Chwe+
chet vu osswalt brenhin y·rwg
trin a thued. Seithuet vu oswi
y vraỽt ynteu brenhin yr yscottye+
it a|r ffichteit. ac veỻy y bu y+
nys brydein gant mlyned yn
rannedic. a theruysc weitheu
y·rygthunt e|hunein. gỽeitheu
ereiỻ y·ryngthunt a|r|brytanye+
it. Odyna deng mlyned a deuge+
int. ac wythcan oed oet crist pan
wledychaỽd adeỽlff uab edyl+
bricht. uab ermeric. uab octa.
uab orric. uab hengyst. yn ol
offa vrenhin y mars. gỽr a vu ar+
derchaỽc ac a|darostygaỽd ỻaw+
er o vrenhinyaetheu. Yr adeỽlff
hỽnnỽ a vu gyntaf pennyadur

666

o|r saesson ar yr hoỻ deyrnas.
ac a vuassei esgob ar gaer
wynt kynno hynny. Ac o|ach+
aỽs y volyanrỽyd a|e brudder
y kymheỻỽyt ef drỽy gyffre+
din gyghor yr hoỻ deyrnas
y wreicka. Efo a rodes y decuet
rann o|r deyrnas y|r eglỽyseu.
ac a|e breinyaỽd hyt na daros+
tyngei na|r eglỽyseu. na|r pre+
latyeit eglỽyssic y neb·ryỽ
wassanaeth. na|threth na
gouyn yn dragywyd. a thri
meib a vu idaỽ. 
D Eudeng mlyned a thru+
geint ac wythcant oed
oet crist pan wledychaỽd al+
vryt y vab ef yr Jeuaf wedy
marỽ y deu vroder hynaf.
a|r alvryt hỽnnỽ a vagyssit
y|gan leo baba gỽr ỻythyr+
aỽl oed. ac ef gyntaf a|gafas
coron a chyssegyr y|gan leo
bab. ac am hynny y dywetpỽ+
yt y vot ef yn|gyntaf penny+
adur ar y|deyrnas. Ef a|droes
amryuaelon lyfreu yn frangec.
ac ual hynn y rannei ef y am+
ser. wyth aỽr a rodei ef yng|gỽ+
edieu a|dysc ac ysgruthyr.
wyth ereiỻ y lywodraeth y
cor a|e dadleuoed. ac wyth e+
reiỻ yn|y negesseu ynteu e
hun a rei y deyrnas. Yn|y
gapel ef y bydei gannỽyỻ

 

The text Brut y Saeson starts on Column 665 line 9.