Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 73r

Llyfr Cynog

73r

*dyn y lyssu ynteu. Reithỽr not a dyly tyngu bot
yn lan llỽ y neb y tyngo y gyt ac ef. O ffalla un gỽr
o·nadunt palledic uyd y reith oll. Reithỽr dinot
a dyly tyngu Bot yn tebycaf gantaỽ bot yn war
a| tỽng. ket pallo reith gyffredin. yn ol y deu parth
y dylyir bar·nu. Nyt oes atgynnull ar reith o
kyfreith. pa pleit bynhac y bydher omededic o·honi. Ot
eddeu dyn gyfriuedi o tyston. kywiret neu pa+
llet. Od| eddeu a uo dog·yn o kyfreith. A digaỽn yỽ deu
deu* dyn neu tri kyt boet gwell a uo mỽy. Nyt
tystollaeth tystollaeth un dyn. O deruyd y| dyn colli
neu caffel yn amser y bo cayet kyfreith. am tir a| day+
ar neu yn amser dydon. Rei a| dyweit dylyu
atnewydhau yn amser ryd eilweith. y kyfreith. eis+
soes a dyweit nat oes dim a annotto dyd colli
neu caffel namyn un. Sef yỽ hỽnnỽ na del cof
yr ynat y uraỽt ymdanaỽ. Ac ot amheuir yr
ynat kreirer. Ac yna y rodir idaỽ oet naỽ nieu
y ymgoffau am y uraỽt. Ac yn| y naỽuet dyd
datcaner y uraỽt yr dỽy pleit a rei hynny yn
digynghaỽssed. O derfyd. llesteiryaỽ yr oet a|e o ua+
rỽ rei neu ryỽ tynghetuen arall a|e yn da a|e
yn drỽc. A|e o tremyc haỽlỽr na doeth y waran+
daỽ y uraỽt. Bit yr amdiffynnỽr yn| y warcha+
dỽ o hynny allan. O derfyd. y dyn pan holer am tir a
dayar dywedut na wnel iaỽn a thystu o|r haỽlỽr

 

The text Llyfr Cynog starts on line 1.