Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 61r

Llyfr Cyfnerth, Llyfr y Damweiniau

61r

assam kyfreitheu llys a chyfreitheu yr
gỽlat.*O hyn allanor damweineu.
POb kyulauan a wnel dyn oe
anuod diwyget oe uod. O
deruyd y dynyon ynuyt llad dyny+
on ereill; Talher galanas drostunt
mal dynyon pỽyllaỽc. Canys kene+
dyl a dyly eu cadỽ rac gwneuthur
cam o·honunt. Pa dyn pỽyllaỽc
bynhac a lado ynuyt. Talet gala+
nas mal galanas dyn pỽyllaỽc. Ny
diwygir sarhaet a| gaffer gan yn+
uyt. Ac ny diwygir sarhaet a| gaf+
fo ynteu. Nyt gỽneuthuredic 
dim or a wnel dyn medỽ na mach
a rodho yn| y ueddaỽt na fyd arall
a adaỽho. O deruyd bot dyn yn gyn+
deiraỽc. A brathu dyn arall o·hon+
aỽ ae danhed ac or brath hỽnnỽ dy+

 

The text Llyfr y Damweiniau starts on line 2.