Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 77r

Llyfr Cyfnerth

77r

*O TRi mod y telir drwy dreis Vn yw pan pallo reith  
 yn gwadu treis Eil yw pan ballo y amdiffyn yr amdy+
ffynnwr yn erbyn. dyn. Trydyd pan ballo y warant y d 
ae gatwo yn dadyl dreis. O dri modd y kyll dadyl dr 
y breint mwyaf o ballu teithi treis a* o dystyolaeth ỽy+
 yawl yn dadyl dreis ac o gwynaw o hawlwr dwyn
oy eiddaw ef yr hynn a| ducpwyt y treis rac arall ac
nyt y ganthaw ef nyt mwy hagen y reith yn| y tri
ffỽnc hynny no llw tri dyn ac nyt mwy y dial no th+
eir buw kamlwrw Ony ellir y gwadu yn gwbyl neỽ
y amdiffyn ỽn or tri a gyll ae y dyn ae y tir neỽ dda ar+
all kychwynnaul ae y ỽreint Tri ryw amdiffyn syd
vn yw na wypper yn amsseraul y goỽyn Eil yw am+
diffyn hyt nat atteper ỽyth yr hawl. Trydyd am+
diffyn gan attep mal na| choller dim yr yhawl. Tri ff+
eth nyt reit attep . y neb o·honunt ỽn yw peth
ny bo diebredic yn erbyn. kyfreith Eil yw gweithret a aller
dangos y argywed o gwnatt ac nys dangosser try+
dyd yw collet ny wyppo gwlat o neb ryw yspysrwyd
yr hawlwr y golli. Tri ryw diebryt y syd ỽn yw dw+
yn peth ac nat atuerer dracheuyn. Eil yw adaw
argywed ar dyn neỽ ar yr eiddaw heb wneuthur ia 
na hedwch amdanaw Trydyd yw diebryt dyn
oe dylyet dros amsser y dalu Tri modd y ka  kyfreith
rwng hawlwr ac amdiffynnỽr ỽn yw o golli y am 
a hwnnw a damweynya o lawer modd Eil yw ha+
wl heb perchenn. Trydyd terỽynỽ y dadyl kyn  
 Tri theruyn kyfreithaul syd ỽn yw teruynỽ  

 

The text Llyfr Cyfnerth starts on line 1.