Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 16r

Yr ail gainc, Y drydedd gainc

16r

61

gan uam ẏ gilid a gỽledẏchu ẏ
ỽlat a|ẏ chẏuanhedu a|ẏ rannu
·rẏdunt ẏll pẏmp. ac o achaỽs
ẏ ranẏat hỽnnỽ ẏ gelỽir etỽan
pẏmp rann ẏỽerdon. ac edrẏch
|ỽlat a|ỽnaethant ford ẏ buassei
ẏr aeruaeu. a|chael eur ac arẏant
ẏnẏ ẏtoedẏnt ẏn gẏuoethaỽc.
a llẏna ual ẏ teruẏna ẏ geing ho+
nn o|r mabinẏogi. o achaỽs palua  ̷+
ỽt branỽen ẏr honn a uu trẏded
anuat paluaỽt ẏn ẏr ẏnẏs honn.
ac o achaỽs ẏspadaỽt uran pan
aeth ẏniuer pedeir decỽlat a|seith  ̷
ugeint e|iỽerdon ẏ dial paluaỽt
branỽen. ac am ẏ ginẏaỽ ẏn hard+
lech seith mlẏned. ac am ganẏat
adar riannon. ac ar* ẏspẏdaut
benn pedỽar|ugeint mlẏned.
G *uedẏ daruot ẏ|r seithỽẏr a
dẏỽedẏssam ni uchot cladu
penn bendigeiduran ẏn|ẏ gỽẏ  ̷ ̷+
nurẏn ẏn llundein a|ẏ ỽẏneb ar
freinc. edrẏch a|ỽnaeth mana  ̷ ̷+
uẏdan ar ẏ|dref ẏn llundein ac
ar ẏ|gedẏmdeithon a|dodi uchen  ̷+
eit uaỽr a chẏmrẏt diruaỽr a  ̷ ̷+
lar a hiraeth ẏndaỽ. Oẏ a|duỽ
holl·gẏuoethaỽc guae ui heb ef
nẏt oes neb heb le idaỽ heno na  ̷ ̷+
mẏn mi. arglỽẏd heb·ẏ prẏderi
na uit kẏn drẏmhet genhẏt
a hẏnnẏ. Dẏ geuẏnderỽ ẏssẏd
urenhin ẏn ẏnẏs ẏ|kedẏrn a
chẏn gỽnel gameu it heb ef.
nẏ buost haỽlỽr tir a|daẏar ei  ̷ ̷+

62

rẏoet. trẏdẏd lledẏf unben ỽẏt.
Je heb ef kẏt boet keuẏnderỽ ẏ  ̷
mi ẏ gỽr hỽnnỽ go|athrist ẏỽ gen+
hẏf i guelet neb ẏn lle bendige  ̷+
iduran uẏ mraỽt. ac nẏ allaf uot
ẏn llaỽen ẏn un tẏ ac ef. a|ỽneẏ
ditheu gẏnghor arall heb·ẏ prẏ+
deri. Reit oed im ỽrth gẏnghor
heb ef a|pha gẏnghor ẏỽ hỽnnỽ.
Seith cantref dẏuet ẏr edeỽit
ẏ mi heb·ẏ prẏderi a riannon uẏ
mam ẏssẏd ẏno. mi a rodaf it
honno a medẏant ẏ seith cantr  ̷+
ef genthi. a chẏnẏ bei itti o|gẏ  ̷+
uoeth namẏn ẏ seith cantref
hẏnnẏ nẏt oes seith cantref ỽell
noc ỽẏ. Kicua uerch ỽẏn gloẏỽ
ẏỽ uẏ|gỽreic inheu heb ef. a chẏn
bo enỽedigaeth ẏ kẏuoeth ẏ mi
bit ẏ mỽẏnant ẏ ti a riannon.
a|phei mẏnhut gẏuoeth eirẏoet
ad·uẏd ẏ caffut ti hỽnnỽ. Na uẏ+
nhaf unben heb ef. duỽ a|dalo
it dẏ|gẏdẏmdeithas. E gedẏm  ̷ ̷+
deithas oreu a allỽẏf i ẏ ti ẏ|bẏd
os mẏnnẏ. Mẏnnaf eneit heb
ef duỽ a dalo it. a mi a af gẏt
a|thi ẏ edrẏch riannon ac ẏ edrẏch
ẏ kẏuoeth. Jaỽn a|ỽneẏ heb ẏn+
teu. Mi a debẏgaf na ỽerende  ̷ ̷+
ỽeist eirẏoet ar ẏmdidanỽreic
ỽell no hi. Er amser ẏ bu hitheu
ẏn|ẏ deỽred nẏ bu ỽreic delediỽ+
ach no hi ac etỽa nẏ bẏdẏ an+
uodlaỽn ẏ phrẏt. Vẏnt a ger+
dassant racdunt. a pha hẏt

 

The text Y drydedd gainc starts on Column 61 line 20.